Kurs i Kommersiell hyresrätt och Lokalhyresrätt

Den här sidan gäller inte längre och kommer att stängas ned inom kort.
Vi hänvisar dig till Svensk Handel Juridiks webbplats >

Lär dig de grundläggande reglerna i lokalhyresrätt. Det ger dig en bättre utgångspunkt i dina hyresförhandlingar och du undviker att vara den "okunnige" parten.

Våra kursledare har mångårig erfarenhet av både teoretisk och praktisk lokalhyresjuridik och arbetar dagligen med både hyresrättslig rådgivning och hyresförhandling.

Kursen är till stor del baserad på avgöranden från hyresnämnden och våra praktiska erfarenheter.

Kursen behandlar bland annat följande:

 • Vad bör en hyresgäst tänka på i samband med ingåendet av hyresavtal?
 • Vilka formkrav finns för hyresvärdens respektive hyresgästens uppsägningar?
 • Hur går hänskjutande och medlingssammanträde i Hyresnämnden till?
 • Hur man definierar skälig hyra och hur hyresnämnden resonerar vid bedömning av marknadshyra.
 • Vad är en godtagbar ersättningslokal?
 • Hur hanteras uppskov med avflyttning?
 • När har hyresgästen rätt till hyresreduktion, skadestånd eller hävning vid brister i lokalen?
 • Skick, underhåll och återställning - vilket ansvar har hyresvärden respektive hyresgästen?

Deltagare/förkunskapskrav

 • Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper krävs, men kursen passar ändå både dig som är ovan att hantera hyresavtal och dig som har fler års erfarenhet av hyresförhandlingar.

Kurstillfälle

 • Datum: onsdag den 13 maj 2020
 • Tid: kl. 9.00 – 12.00.  Morgonkaffe serveras från kl. 8.30
 • Plats: Svensk Handels Hus, Regeringsgatan 60, Stockholm

Kostnad

 • Medlemmar i Svensk Handel erlägger 3 000 kr exkl. moms.
 • För icke medlemmar är kostnaden 3 500 kr exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial samt fika.

Anmälan

Anmälan sker senast den 29 april 2020 till anmalan@shjuridik.se

Vänligen ange:

 • Kurs i Kommersiell hyresrätt/Lokalhyresrätt - Stockholm
 • Företag inkl. org.nr
 • Faktureringsadress:
 • Kursdeltagares namn
 • Kursdeltagares tel.nr
 • Kursdeltagares e-post
Carina Gazett
Publicerad: 2020.02.19 Senast uppdaterad: 2020.02.19