Kurs i Kommersiell hyresrätt och Lokalhyresrätt

Lär dig de grundläggande reglerna i lokalhyresrätt. Det ger dig en bättre utgångspunkt i dina hyresförhandlingar och du undviker att vara den "okunnige" parten.

Våra kursledare har mångårig erfarenhet av både teoretisk och praktisk lokalhyresjuridik och arbetar dagligen med både hyresrättslig rådgivning och hyresförhandling.

Kursen är till stor del baserad på avgöranden från hyresnämnden och våra praktiska erfarenheter.

Kursen behandlar bland annat följande:

 • Vad bör en hyresgäst tänka på i samband med ingåendet av hyresavtal?
 • Vilka formkrav finns för hyresvärdens respektive hyresgästens uppsägningar?
 • Hur går hänskjutande och medlingssammanträde i Hyresnämnden till?
 • Hur man definierar skälig hyra och hur hyresnämnden resonerar vid bedömning av marknadshyra.
 • Vad är en godtagbar ersättningslokal?
 • Hur hanteras uppskov med avflyttning?
 • När har hyresgästen rätt till hyresreduktion, skadestånd eller hävning vid brister i lokalen?
 • Skick, underhåll och återställning - vilket ansvar har hyresvärden respektive hyresgästen?
 • Vilken rätt har hyresgästen att överlåta hyresavtalet?

Deltagare/förkunskapskrav

Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper krävs, men kursen passar ändå både dig som är ovan att hantera hyresavtal och dig som har fler års erfarenhet av hyresförhandlingar.

Kurstillfälle

 • Datum: Onsdagen den 23 oktober 2019
 • Tid: Kl. 9.00 – 13.00. Registrering och morgonkaffe från kl. 8.30
 • Plats: Svensk Handels Hus, Regeringsgatan 60, Stockholm

Kostnad

Medlemmar i Svensk Handel erlägger 3 000 kr exkl. moms. För icke medlemmar är kostnaden 3 500 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kursmaterial samt fika.

Anmälan

Anmälan sker senast 2019-10-10 till info@shjuridik.se

Vänligen ange:

 • Företag inkl. org.nr
 • Faktureringsadress
 • Kursdeltagares namn
 • Kursdeltagares tel.nr
 • Kursdeltagares e-post
Carina Gazett
Publicerad: 2019.08.29 Senast uppdaterad: 2019.08.29

Skriv en kommentar