Vi arbetar med

Vi erbjuder högkvalitativ juridisk rådgivning inom de rättsområden som handlare främst kommer i kontakt med. Här kan du läsa mer om de rättsområden där vi erbjuder spetskompetens. Är du osäker på om ditt problem hör till något av dessa områden eller om du vet att det inte gör det, tveka inte att höra av dig ändå då vår samlade erfarenhet är bred och vi ofta kan hjälpa dig.

Lokalhyresjuridik

Merparten av alla företag verksamma inom handeln hyr sin lokal, oavsett det rör sig om ett kontor, en butik eller ett lager. Sverige har en unik lagstiftning med hänsyn till hyresgästens rättigheter. Samtidigt är det ett komplext regelverk som innehåller många frister och formkrav. Kommersiella hyresvärdar, som ofta är mer insatta i regelverket än en enskild hyresgäst, försöker därtill givetvis att träffa hyresavtal som är så förmånliga som möjligt för deras intressen.

Vi bistår därför hyresgäster med rådgivning avseende deras hyresavtal och företräder hyresgäster gentemot hyresvärdar i frågor om iakttagande av rättigheter och skyldigheter samt oskäliga hyresvillkor etcetera.

Vi samarbetar även med andra organisationer för att hyresvillkoren ska vara skäliga, till exempel har Fastighetsägarnas standardavtal för lokalhyra tagits fram i samråd med oss. På grund av vår expertkompetens och lokalkännedom har vi sedan 70-talet tillvaratagit otaliga hyresgästers rättigheter och besparat dem omfattande kostnader

Genom vår samlade erfarenhet vågar vi påstå att vi är marknadens främsta rådgivare inom lokalhyresjuridik. Om du har frågor om vilken rätt du har, du behöver hjälp att förhandla med din hyresvärd eller i något annat ärende så hjälper vi dig.

Konsumenträtt

Kunden har alltid rätt heter det populärt. Även om en sådan inställning självklart är förenlig med gott kundbemötande kan det vara en fördel att veta vilka dina skyldigheter som handlare är enligt lag och vad du kan erbjuda för att upprätthålla en god kundrelation.

Vi hjälper dig med allt från snabba råd per telefon till att företräda dig i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller i domstol. Vi har även en populär utbildning i konsumenträtt där du antingen deltar själv vid något av våra kurstillfällen eller beställer en företagsanpassad kurs för dig och dina kollegor där vi kan ta upp fall som är aktuella för just ditt företag.

E-handel

Du som bedriver e-handel arbetar inom ett dynamiskt område där det är lätt att gå fel, eftersom ett flertal olika rättsområden berörs, t.ex. konsumenträtt, marknadsrätt, immaterialrätt och IT-rätt. E-handel är också ett högaktuellt område på EU-nivå och ett flertal EU-rättsliga reglering är att vänta inom en snar framtid. Vi lotsar dig rätt genom den djungel av regler du ställs inför och kan t.ex. hjälpa dig med att kontrollera så att er webbsida följer tillämpliga regler eller hålla företagsanpassade kurser för just den e-handel ni har tänkt att bedriva.

Avtalsrätt

Oavsett vilken verksamhet du bedriver träffar du regelbundet träffa avtal med olika parter. Det kan röra sig om försäljning eller köp av produkter eller tjänster, franchise, underleverantörer, agentförhållanden, förhållandet mellan aktieägare, företagsöverlåtelser, upphandlingar och mycket mer. Vi hjälper dig med att upprätta, granska och förhandla avtal för din verksamhet.

Köprätt

En försenad leverans av en produkt eller leverans av en felaktig produkt kan leda till stora problem både för din handelsverksamhet och för slutkunden. Oavsett om ditt företag säljer produkter till återförsäljare eller om det köper produkter från en grossist hjälper vi dig när problem uppstår eller om du bara vill veta vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Entreprenadrätt

Din verksamhet utvecklas ständigt och då kan även din lokal komma att behöva byggas om eller renoveras. Vi har erfarenhet av att bl.a. hantera BKK:s standardbestämmelser för byggbranschen, såsom AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, och hjälper dig att ta fram eller granska entreprenadavtal för renoveringar, ombyggnationer eller nybyggnationer. Vi bistår även vid tillvaratagande av dina hyresgästrättliga rättigheter i samband med din hyresvärds ombyggnation av lokalen eller fastigheten. 
Vi bistår även dig som i din verksamhet säljer byggvaror eller entreprenadtjänster till annan näringsidkare eller konsument.

Arbetsrätt

Vår rådgivning omfattar alla typer av arbetsrättsliga ärenden. Vi bistår vid upprättande av anställningsavtal och andra typer av avtal mellan arbetsgivare och anställda, hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor, uppsägningar, driftsinskränkningar eller omorganisationer. Vi kan också bistå vid förhandlingar med fackliga organisationer, avtalstolkning och tvister.

Utbildning

Kostnaden för utbildning är en investering som ger snabb och hög avkastning. Vi har lång erfarenhet av utbildning inom våra verksamhetsområden och har både färdiga utbildningspaket och kan skräddarsy en kurs utifrån era specifika behov. 

Allmänna villkor hittar du här

Publicerad: 2015.04.13 Senast uppdaterad: 2015.04.13