Årsrapport 2019

Vi lever i en föränderlig värld och handeln spelar en avgörande roll för tillväxten och välståndet i vårt land. I Svensk Handels verksamhetsberättelse för 2019 kan du läsa om vår verksamhet och hur vi arbetar för att ge hög medlemsnytta och stärka handelns konkurrenskraft.

Svensk Handel står mitt i samhället som företrädare för en bransch i ständig utveckling och driver frågor för att förbättra handelns förutsättningar. Handelns förändringsresa fortsatte under 2019 med stora utmaningar men också möjligheter. Såväl detalj- som partihandeln växte måttligt. Däremot fortsatte e-handeln leverera höga tillväxttal. Här får du ta del av höjdpunkterna från 2019. 

Publicerad: 2020.05.14 Senast uppdaterad: 2020.05.14