Publicerad: 2015.03.16   •  
Senast uppdaterad: 2016.10.26

Småföretagarnätverk

Svensk Handel har tre småföretagarnätverk som är ett forum för informationsutbyte.

Nätverket ger möjlighet till diskussion i frågor om handel och handelsföretag:

  • Kort- och betalfrågor
  • Kompetens och utbildningsfrågor
  • Lönsamhet och utvecklingsfrågor
  • Arbetsrättsliga frågor
  • Transport och logistik
  • E-handel
  • Förutsättningar och möjligheter på den svenska och utländska marknaden

Var med och påverka

Välkommen att vara med i Svensk Handels småföretagarnätverk. Kontakta Christina Larsson för mer information.

Christina Larsson

KAM, Göteborg
010-47 18 588