Publicerad: 2016.04.01   •  
Senast uppdaterad: 2016.04.01

Svensk Handels Medlemsnätverk för storföretag

Storföretagen är en viktig medlemsgrupp för Svensk Handel. Därför finns Svensk Handels medlemsnätverk för storföretag.

Nätverkets syfte är att vara ett forum för informationsutbyte. Här diskuteras frågor som särskilt berör de större företagens förutsättningar och möjligheter – såväl i Sverige som utomlands. Nätverket är också en plattform för att föra fram synpunkter till svenska myndigheter och organisationer.

Kommentarer (0)