Referens- och arbetsgrupper

Svensk Handel jobbar aktivt med ett stort antal referens- och arbetsgrupper relaterade till olika sakfrågor. Har du frågor eller vill ge input till dessa grupper, kontakta Svensk Handels ansvariga för de olika grupperna. 

Svensk Handels Betalgrupp

En referensgrupp för personer som arbetar med betalfrågor på Svensk Handels medlemsföretag.

Syfte: Att informera, diskutera, driva och säkerställa att handeln har kostnadseffektiva, tillgängliga, stabila och säkra betallösningar.
Kontaktperson: Bengt Nilervall, näringspolitisk expert betalfrågor på Svensk Handel.

Handelns säkerhetsgrupp

Svensk Handel samverkar här med HSG (Handelns Säkerhetsgrupp).

Syfte: Att diskutera för handeln angelägna säkerhetsrelaterade frågor och utmaningar.
Kontaktperson: Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Svensk Handel Stil

Ett branschkanslit som företräder sko-, mode- och textilbranschen bland Svensk Handels medlemsföretag. Svensk Handel Stil ger också ut Stilindex och är delägare i Swedish Fashion Council.

Syfte: Att driva frågor för branschen genom påverkan, information och samverkan, bland annat genom referensgrupperna ”T4RI – Textiles for Recycling Initiative” och ”Referensgruppen för animaliska material”.
Kontaktperson: Maria Sandow, näringspolitisk expert på Svensk Handel och kanslichef på Svensk Handel Stil. 

Referensgrupp för animaliska material

Ett nätverk av inköpare, kvalitets- och hållbarhetsansvariga från Svensk Handels medelstora och större medlemsföretag.

Syfte: Att bygga kunskap kring inköp och användning av animaliska material, dock ej livsmedel, med fokus på import- och djuromsorgsfrågor.
Kontaktperson: Maria Sandow, näringspolitisk expert på Svensk Handel. 

T4RI – Textiles for Recycling Initiative

En referensgrupp bestående av hållbarhetsansvariga på Svensk Handels medlemsföretag.

Syfte: Kunskapsbyggande och ställningstagande kring producentansvar för textil samt möjlighet att föra dialog med andra intressenter relaterade till den textila värdekedjan.
Kontaktperson: Maria Sandow, näringspolitisk expert på Svensk Handel. 

Referensgrupp för ”säkra produkter”

Ett nätverk för Svensk Handels stora medlemsföretag inom sällanköpsvaruhandeln.

Syfte: Att vara ett bollplank för Svensk Handel i arbetet med produktsäkerhet samt att erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretag samt en plattform för information om ny och gällande produktlagstiftning från relevanta myndigheter.
Kontaktperson: Ann Christiansson, näringspolitisk expert Svensk Handel. 

Arbetsgrupp Timmerlagsstiftningen/EUTR

En arbetsgrupp bestående av större medlemsföretag inom Svensk Handel som säljer olika produkter gjorda av trä (exempelvis möbler, golv, träramar, köksredskap).

Syfte: Att underlätta för medlemsföretag att implementera EU:s Timmerförordning, genom att möjliggöra ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte för berörda medlemmar och dialog med Skogsstyrelsen som är ansvarig myndighet. Därtill diskuterar gruppen kommande ny EU-lagstiftning inom Skogs- och Jordbruksområdet, som berör träprodukter.

Kontaktperson: Ann Christiansson, näringspolitisk expert Svensk Handel. 

Nätverket för ny lagstiftning

Ett nätverk främst för bolagsjurister på medlemsföretag i Svensk Handel, Svensk Handel Juridik och Svensk Digital Handel.

Syfte: Att informera och diskutera aktuella juridiska frågor framför allt inom det digitala området, civilrätt och marknadsrätt samt att erbjuda ett nätverk för bolagsjurister på Svensk Handels medlemsföretag.
Kontaktperson: Jolanda Girzl, näringspolitisk expert på Svensk Handel. 

Arbetsgrupp GDPR och Privacy-frågor

En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom GDPR och Privacy-området på större medlemsföretag i Svensk Handel.

Syfte: Att utreda och problematisera GDPR-relaterade frågeställningar samt att ta fram en handbok för webbdatahantering, för Svensk Handels medlemsföretag.
Kontaktperson: Sofia Stigmar, jurist på Näringspolitiska avdelningen på Svensk Handel. 

Nätverksgrupp arbetsmiljö

Ett nätverk för personer i Svensk Handels större medlemsföretag som arbetar strategiskt med arbetsmiljöfrågor ex HR-chefer, HR specialister och Förhandlingschefer.

Syfte: Att ge möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte på arbetsmiljöområdet.
Kontaktpersoner: Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Arbetsrätt och förhandling på Svensk Handel och Jenny Morin, arbetsmiljöexpert på Arbetsrätt och förhandling på Svensk Handel.  

Etableringschefsnätverket

Ett nätverk för etableringschefer och etablerare från Svensk Handels medlemmar samt andra kunder till Svensk Handel Juridik.

Syfte: Att diskutera och driva avtals- och hyresfrågor.
Kontaktperson: Malin Engblom, vd för Svensk Handel Juridik som är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel. 

Svensk Handels samverkansgrupp kring plastfrågor

Ett nätverk för inköps-, kvalitets- och hållbarhetsansvariga på Svensk Handels medlemsföretag.

Syfte: Att diskutera pågående lagförslag och förse Svensk Handel med underlag dels möjliggöra en plattform för kunskapsspridning och samarbeta inom handeln, för en mer hållbar användning av plast. Målet är att fler produkter ska gå att återanvända och återvinna och att fossilplast fasas ut.

Kontaktperson: Ann Christiansson, näringspolitisk expert Svensk Handel.

Publicerad: 2019.02.14 Senast uppdaterad: 2019.07.03

Skriv en kommentar