Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Handel samarbetar med ett antal branschförbund. Förutsättningen för samarbetet är att branschorganisationens medlemmar också är medlemmar i Svensk Handel. Samtliga branschförbund är nischade och specialiserade på en viss verksamhet.

Svensk Dagligvaruhandels övergripande mål är att tillgodose konsumenternas intressen. De för även dagligvaruföretagens talan gentemot myndigheter och politiker i konkurrensneutrala frågor.

Kontakt

Svensk Dagligvaruhandel 
Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm 
Tel: 08-762 78 05 
E-post: info@svenskdagligvaruhandel.se 
Webb: svenskdagligvaruhandel.se

Publicerad: 2015.04.28 Senast uppdaterad: 2015.04.28