Svenska Bokhandlareföreningen

Svensk Handel samarbetar med ett antal branschförbund. Förutsättningen för samarbetet är att branschorganisationens medlemmar också är medlemmar i Svensk Handel. Samtliga branschförbund är nischade och specialiserade på en viss verksamhet.

Svenska Bokhandlareföreningen (SBF) är en branschorganisation för alla bokhandlare och bildades den 14 augusti 1893 i Jönköping. Föreningen är en ideell riksbranschorganisation för landets bok-, pappers- och kontorsvaruhandlare.

Föreningen har till ändamål att företräda medlemsföretagens gemensamma intressen i förhållande till riksdag, regering och myndigheter, samt gentemot leverantörer, andra intresseorganisationer m.fl. Medlemmarnas intressen skall bevakas och tillvaratas internationellt, främst inom Europa, nationellt och regionalt.

Kontakt

Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm 
Tel:  070-600 17 07
E-post: sbf@booksellers.se 
Hemsidawww.booksellers.se

Publicerad: 2015.04.28 Senast uppdaterad: 2015.04.28