Samarbetspartners

Vi samverkar med utvalda branschföreningar för att medlemsföretagen ska kunna få erbjudanden och experthjälp inom specifika branschfrågor.

Förutsättningen för samarbetet är att branschorganisationens medlemmar också är medlemmar i Svensk Handel. Samtliga branschförbund är nischade och specialiserade på en viss verksamhet.

Livsmedelshandlareförbundet

Livsmedelshandlarnas uppgift är att i alla sammanhang bevaka handlarens intressen, i kontakt med politiker, media, myndighetskontakter och i kontakt med andra intressenter som vill veta mer om handlaren som företagare.

Läs mer om Livsmedelshandlareförbundet här eller ring 08-20 24 50 för mer information.

Föreningen Svensk Digital Handel

Föreningen Svensk Digital Handel organiserar de flesta distans- och e-handelsföretagen i Sverige. Sedan april 2008 är Trygg e-handel en del av Svensk Digital Handel. Det är Svensk Digital Handel som granskar ansökande företag, certifierar och godkänner användandet av trygg e-handelssymbolen.

Läs mer om Svensk Digital Handel.

Svenska Tobaksleverantörsföreningen

Svenska Tobaksleverantörsföreningen arbetar med att bevaka och tillvarata branschspecifika intressen som rör handel och hantering av tobaksvaror, till exempel att arbeta mot den illegala handeln med tobak. Andra viktiga frågor är att se till att all försäljning av tobak sker på lika villkor och att säkra att handeln har åtgärdsprogram så att det inte säljs tobak till underåriga.

Läs mer om Svenska Tobaksleverantörsföreningen. 

Svenska Bokhandlareföreningen

Svenska Bokhandlareföreningen (SBF) är en ideell riksbranschorganisation för landets bok-, pappers- och kontorsvaruhandlare. För verksamhet rörande pappers- och kontorsvaror arbetar föreningen under namnet Kontors- och Pappershandelns Riksförbund (KPR). Föreningen företräder medlemsföretagens gemensamma intressen gentemot riksdag, regering och myndigheter, men också leverantörer och andra intresseorganisationer.

Läs mer om Svenska Bokhandlareföreningen.

Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandels övergripande mål är att tillgodose konsumenternas intressen. De för även dagligvaruföretagens talan gentemot myndigheter och politiker i konkurrensneutrala frågor.

Läs mer om Svensk Dagligvaruhandel.

Svensk Handel Stil

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för de medlemmar i Svensk Handel som arbetar inom modebranschen. Vi påverkar i frågor som rör modebranschen via kontakter med regeringskansli, myndigheter, konsumentorganisationer och media. Vi arbetar också tillsammans med internationella organisationer som. Att informera och inspirera företag till ökat ansvarstagande i frågor som rör kvalitet, produktsäkerhet, hållbarhet och sociala förhållanden hör till Svensk Handel Stils prioriterade områden.

Läs mer om Svensk Handel Stil här eller kontakta maria.sandow@svenskhandel.se för mer information.

Publicerad: 2015.03.11 Senast uppdaterad: 2015.04.16