EuroCommerce – Svensk Handel i Bryssel

Svensk Handel arbetar ständigt för att framföra den svenska handelns ståndpunkter gällande inom såväl ny som befintlig EU-lagstiftning, bland annat genom paraplyorganisation EuroCommerce. 

EuroCommerce representerar nationella organisationer för importörer och, distributörer samtoch handelsföretag inom detalj- och partihandel från ett 30-tal länder i Europanom EU och verkar för dialog mellan arbetsmarknadens parter. Inom EuroCommerce kan samtliga parter medlemmar yttra sin åsikt, ge rekommendationer och komma med förslag och på så sätt påverka beslutprocessen inom EU.

Svensk Handels övergripande uppdrag är att

  • Lyfta fram, driva och värna handelsföretagens intressen inom EU, för att försäkra sig om att politiker och makthavare förstår och tar hänsyn till handelns utmaningar när de utformar nya lagar.
  • Öka kännedomen om handelns betydelse för den europeiska ekonomin hos beslutsfattare i Bryssel.
  • Förbättra EU-direktiv och förordningar med målsättning att sänka kostnaderna, reducera den administrativa bördan och minska osäkerheten för handeln.
  • Uppdatera medlemmarna om utvecklingen på EU-nivå inom handelsområdet.
  • Är involverad i dialog mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå.

Kommittéer och arbetsgrupper

Svensk Handel har representanter som sitter med i såväl EuroCommerce styrelse som i olika kommittéer och arbetsgrupper.

Stefan Kvarfordt
Publicerad: 2015.03.16 Senast uppdaterad: 2015.04.16