FIRAE – globalt handelsnätverk

Svensk Handel engagerar sig i FIRAE, ett nätverk som samlar handelsorganisationer från hela världen. 

FIRAE står för Forum for International Retail Association Executives. Nätverket träffas två gånger per år för att diskutera övergripande och strategiska frågor som är viktiga för handelsföretagens utveckling. Eftersom handeln blir allt mer global växer behovet av samarbete och kunskapsutbyte mellan handelns organisationer. Inom ramen för FIRAE driver Svensk Handel främst betalfrågor, frihandel, miljö och CSR.

Ansvarig för utvecklande av övriga strategiskt viktiga nätverk, Stockholm är Thomas Eulau.

Publicerad: 2015.03.16 Senast uppdaterad: 2015.03.17