Om Svensk Handel

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Vi är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. Svensk Handel arbetar nationellt och internationellt – för en värld med frihandel utan handelshinder.

Svensk Handels uppdrag är att stärka handelns konkurrenskraft

Svensk Handel har 10 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma inom parti- och detaljhandel, fysisk såväl som digital.

Vi är den svenska handelns arbetsgivarpart som förhandlar fram och sluter kollektivavtal med fackförbunden. Svensk Handel är Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation. 

Samhällspåverkan

Svensk Handel arbetar med samhällspåverkan inom många olika områden. Vi företräder handeln genom att informera politiker, myndigheter och massmedier om handelns utmaningar och förutsättningar. Vi arbetar med opinionsbildning och tar direkta kontakter med beslutsfattare i olika frågor.

Svensk Handels experter deltar i utredningar och analysgrupper och är ofta remissinstans när departementen utreder olika frågor. Vi arbetar långsiktigt för att förbättra och förenkla regler och förutsättningar och skapa ett bättre företagsklimat för både etablerade handelsaktörer och nyetablerade företag.

Medlemsservice 

Svensk Handel erbjuder dig som är medlem arbetsrättslig och affärsjuridisk service. Vi hjälper medlemsföretagen med bland annat säkerhetslösningar, marknadsinformation, analyser, utbildning och rådgivning. Svensk Handels mål är att stärka handeln och öka medlemsföretagens lönsamhet. 

Publicerad: 2015.04.22 Senast uppdaterad: 2015.04.22