Publicerad: 2015.03.11   •  
Senast uppdaterad: 2019.02.04

Verksamhet

Svensk Handels uppdrag är att stärka handelns konkurrenskraft.

Svensk Handels mål

Våra övergripande verksamhetsmål för 2019 är kortfattat följande:

  • Välfungerande arbetsmarknad
  • Trygg och säker handel
  • Hållbar handel
  • Konkurrensneutrala regelverk och handelns digitalisering
  • Effektiv, målstyrd och kommunikativ organisation