Svensk Handels historia

Svensk Handel bildades 1997. Grossistförbundet, Handelsarbetsgivarna och Köpmannaförbundet enades om att bilda en organisation.

1883 samlades 270 köpmän för att bilda en gemensam intresseförening, Sveriges Allmänna Handelsförening. Föreningen samlade både detaljister och grossister. När föreningen splittrades växte olika förbund fram. Bland andra Järnhandelns Garantiförening som bildades 1930 och Köpmännens Garantiförening 1936.

De blev sedan Handelns Arbetsgivareorganisation (HAO) där Handelsarbetsgivarna 1993 sedan blev ett eget förbund.

1997 enades Grossistförbundet, Handelsarbetsgivarna och Köpmannaförbundet om att bilda Svensk Handel.

Sajt om handelns historia

På webbplatsen handelnshistoria.se finns berättelser som visar hur handeln utvecklats från medeltiden fram till idag. I 200 artiklar, flera filmer och många unika bilder presenteras olika epoker i handeln.

Publicerad: 2015.03.16 Senast uppdaterad: 2019.07.03