Publicerad: 2017.10.23   •  
Senast uppdaterad: 2017.10.24

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Svensk Handel välkomnar utredningen om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan. Svensk Handel anser att det är mycket viktigt att det finns effektiva åtgärder att vidta när det kommer till bedrägeribrott inom livsmedel. Risken är att förtroendet för livsmedelsbranschen annars kan komma att urholkas.

De kontroller som genomförs av kommunerna idag är av skiftande kvalitet och tillämpningen av tillsynsreglerna är långt ifrån enhetlig. Detta innebär bland annat att sanktioner utdöms olika.

I detta sammanhang vill Svensk Handel understryka att det vid införandet av ny lagstiftning är av särskild vikt att även reglerna kring tillsyn och kontroll utformas på ett sätt som är tydligt för alla, även för myndigheten som har i uppdrag att utföra tillsyn.

Läs hela remissyttrandet nedan.

Presskontakt Svensk Handel

010-47 18 650

Kommentarer (0)