Publicerad: 2017.03.01   •  
Senast uppdaterad: 2017.03.01

Svensk Handel kritisk till regeringens flygskatt

Regeringens utredning om den föreslagna flygskatten missar helt hur handeln påverkas av en extra skatt på flygresor. Utländska turister spenderade 52 miljarder i svenska butiker år 2015. Svensk Handel befarar att flygskatten kommer att slå mot jobb och investeringar i handeln.

I sitt remissvar skriver Svensk Handel att det är förvånande att konsekvenserna av hur en flygskatt påverkar handeln lyser med sin frånvaro i regeringens utredning. Utöver flygföretagen pekar utredningen ut turistnäringen som den bransch som tydligast berörs av införandet av en skatt på flygresor. Handelns del av Sveriges turismekonomiska omsättning motsvarade 28 procent (77,8 miljarder) och 20 procent (33 000) av alla sysselsatta i besöksnäringen 2015.

– För handeln är turisterna en växande kundgrupp som kommer att stå för många framtida jobb och investeringar runt om i landet. Därför är det märkligt att utredningen inte har tittat närmare på flygskattens konsekvenser för handelssektorn, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Dessutom skulle en svensk flygskatt, som utredningen själv påvisar, inte skulle få mer än en knappt mätbar effekt på de svenska klimatpåverkande utsläppen. Inte heller skapar flygskatten, som den är utformad, några incitament till flygbranschen att ställa om till mer miljövänligt flygande. 

Kommentarer (0)