Publicerad: 2018.01.30   •  
Senast uppdaterad: 2018.01.30

Betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Allmänna synpunkter

Svensk Handel företräder 11 000 företag som finns representerade över hela landet. Det är av stor vikt för företagen att det finns en väl fungerande tillsyn som säkerställer enhetlighet och kvalitet samt att tillsynen är konkurrensneutral oavsett var i landet man bedriver sin verksamhet.
Svensk Handel ställer sig bakom en rad förslag i utredningen men har valt att fokusera på det som främst berör handelsföretagen.

Ta del av hela remissyttrandet nedan.

Kommentarer (0)