Betänkandet – Tryggad tillgång till kontanter

Svensk Handel ställer sig positiva till Riksbankskommitténs förslag om att de stora bankerna ska säkerställa rimlig tillgång till kontanttjänster. Svensk Handel välkomnar också förslaget om att Riksbanken får ett övergripande ansvar för kontanthanteringen i Sverige, med tillägget att de också tar ett större finansiellt ansvar.

Kontantanvändningen minskar snabbt i Sverige. Nya digitala betallösningar upplevs som säkrare, smidigare och mer kostnadseffektiva av såväl konsumenter som betalningsmottagare inom näringslivet och den offentliga sektorn. I den fysiska detaljhandeln görs drygt 80% av alla transaktioner med digitala betallösningar, huvudsak kort. För enskilda handlare kan andelen kortbetalningar vara över 95%. Svensk Handels uppfattning är att denna utveckling främst skett av en minskad efterfrågan på kontanter som betalningsmedel från konsumenter.

Trots denna utveckling används dock kontanter fortfarande som betalningsmedel i hela Sverige. I glesbygden något mer och i tätorterna något mindre. Detaljhandeln tar ett stort ansvar för att möjliggöra för alla grupper av konsumenter att kunna betala med kontanter. Den snabba nedmonteringen av kontantinfrastrukturen har gjort att detaljhandeln har belastats extra hårt då handeln ofta är den sista instansen som tar emot och hanterar kontanter. Inte minst under utbytet av sedlar och mynt, 2015 -2017, fick handeln ta merparten av hanteringen och kostnaderna.

Infrastrukturen för kontanthantering är idag sårbar och med ytterligare nedmontering skulle det få stora effekter. Färre möjligheter till dagskasseinsättning, färre kontanttransporter och betydligt högre kostnader.

Svensk Handel tycker därför att det är rimligt att ansvaret fördelas på fler parter och att bankerna därmed också får ta ett större ansvar för kontanthanteringen. Genom detta förslag bromsas nedmonteringen av kontantinfrastrukturen och det finns mer tid och möjligheter att få med såväl privatpersoner som företag och organisationer på den digitala transformationen.

Läs hela remissvaret nedan.

Bengt Nilervall
Publicerad: 2018.10.22 Senast uppdaterad: 2018.10.22

Skriv en kommentar