New deal for consumers grupptalan

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, om upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final).

Svensk Handel avstyrker EU-kommissionens förslag till direktiv om EU-grupptalan dels då det inte är visat att det finns ett behov av en EU-grupptalan och dels då det föreslagna systemet är starkt processdrivande och saknar de säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att motverka ett ”class action-system” av amerikansk modell.

Svensk Handel hänvisar till de detaljerade yttranden som ingivits av såväl NDM Näringslivets Delegation för Marknadsrätt som av Svenskt Näringsliv.

Ta del av hela remissyttrandet nedan.

Publicerad: 2018.08.27 Senast uppdaterad: 2018.08.27

Skriv en kommentar