Publicerad: 2018.02.07   •  
Senast uppdaterad: 2018.02.07

Remiss av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före-träder 11 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med-arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Svensk Handel har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna förslag. Svensk Handel ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat yttrande.

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Bengt Nilervall
Näringspolitisk expert, Betalfrågor

(Se remissyttrandet nedan)

Mats Hedenström

Chef Näringspolitiska avdelningen, Stockholm
010-47 18 688

Bengt Nilervall

Näringspolitisk expert Betalfrågor, Stockholm
010-47 18 544

Kommentarer (0)