Remiss av e-kronaprojektets delrapport 2

Svensk Handel välkomnar Riksbankens initiativ till att utvärdera en svensk e-krona fullt ut. Därför anser vi också att det är rimligt att Riksbanken påbörjar ett tekniskt utvecklingsarbete samt utreder eventuella lagändringar, som ett nästa steg.

Svensk Handel välkomnar också att Riksbanken inom detta projekt diskuterar och utvärderar ett betalmedel som tar ett ökat ansvar för olika utsatta grupper i samhället. Likaså att man i resonemanget kring en e-krona tar upp kravet på att betalningar ska fungera i krissituationer.

Ta del av hela remissen nedan.

Publicerad: 2019.02.12 Senast uppdaterad: 2019.02.12

Skriv en kommentar