Publicerad: 2016.06.07   •  
Senast uppdaterad: 2016.12.20
  •  
Kategori: Webbutbildning

Brandsäkerhetsutbildning för handeln och Brandfarlig vara i handeln

Här hittar du webbutbildningar för dig som jobbar i butik. Utbildningarna är framtagna av Handelsrådets grupp arbetsmiljö- och säkerhet tillsammans med Prevent och andra aktörer. 

Brandsäkerhetsutbildning för handeln

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till alla anställda inom handeln, både till dem som arbetar i butik och på lager.

Gå direkt till registreringen för utbildningen

Läs mer om brandutbildningen

Brandfarlig vara i handeln

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till den som är eller ska bli föreståndare för brandfarlig vara inom handeln.

Gå direkt till registreringen för utbildningen

Läs mer om utbildningen Brandfarlig vara i handeln

Kommentarer (0)