Regler om försäljning och användning av sprängämnesprekursorer

Nya regler för dig som säljer kemiska ämnen som går att använda till att tillverka sprängämnen. 

För att minska möjligheterna för terrorister och andra med ont uppsåt att kunna tillverka sprängämnen har tillgången till vissa utgångsämnen reglerats. Ämnena, som kallas sprängämnesprekursorer, förekommer i ett antal produkter som finns i handeln.

Butiker som säljer kemiska produkter som privatpersoner kan tillverka hemgjorda sprängämnen av, har en nyckelroll i att förhindra att dessa ämnen hamnar i orätta händer. Butikerna får nu ett särskilt ansvar kring försäljningen av dessa ämnen enligt regler som har sin grund i en EU förordning.

Reglerna innebär att du som handlare ska

  • Känna till de berörda produkterna
  • Vara uppmärksam på misstänkta beteenden
  • Rapportera sina iaktagelser

För att underlätta för näringslivet att efterleva reglerna har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram informationsmaterial som stöd.

Logga in här och läs mer

Publicerad: 2016.12.20 Senast uppdaterad: 2016.12.20 Kategori: Lagar och regler Arbetsmiljö

Skriv en kommentar