Föreskrifter om arbetsmiljö

Sedan den 31 mars 2016 gäller nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Syftet med reglerna är att underlätta för arbetsgivaren när det gäller att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår. 

Katrin Dagergren
Publicerad: 2016.03.31 Senast uppdaterad: 2017.02.15 Kategori: Lagar och regler Arbetsmiljö

Skriv en kommentar