Betala med mobilen, ett av många betalsätt på den digitala betalmarknaden.

Webbinarium: Statens roll på den digitala betalmarknaden

En webbinariumserie kring statens roll på den digitala betalmarknaden. Experter med olika perspektiv på betalmarknaden diskuterar hur framtidens betallösningar kan komma att se ut. Se samtliga webbinarium här.

Arrangemanget är initierat av Digitaliseringsgruppen i Sveriges Riksdag, i samarbete med Crunchfish och Svensk Handel. Se de inspelade webbinarierna här.

Allt fler i Sverige väljer att betala digitalt framför kontanter och den digitala betalmarknaden står nu inför avgörande beslut som kräver mandat från politiskt håll. I en webbinarieserie om tre delar diskuterar experter med olika perspektiv på betalmarknaden hur framtidens betallösningar kan komma att se ut.

För handeln är det viktigt att påverka framtidens betalmarknad så att vi säkerställer att framtidens betallösningar är snabba, enkla och säkra, samt tillgängliga, transparenta och kostnadseffektiva.

Webbinarium del 1: Nuläge och frågeställningar

Webbinarium från den 7 oktober. Vi diskuterar frågeställningar som Behövs e-kronan? Varför behöver staten engagera sig i den digitala utvecklingen kring betalmarknaden? Vilka aspekter är viktiga att utgå ifrån när vi tänker framtidens betalmarknad? 

Medverkande panelister: 

  • Christina Wejshammar, Chef Betalningar, Riksbanken
  • Bengt Nilerwall, Betalningsexpert, Svensk Handel
  • Erik Guwasser, Chef Norden Baltikum, Mastercard

Webbinarium del 2: Tekniska möjligheter

Webbinarium från den 21 oktober. Vad är riskerna med en digitaliserad betalningsmarknad där kontanter digitaliseras? En diskussion utfirån frågeställningar som: Driftstörningar och konsekvenser i tider av kris och krigsförhållanden? Hur hanterar vi anonymitet och intregritet kontra riskerna med penningtvätt? Skapar nya villkor digitalt och ekonomiskt utanförskap? Webbinariet är på engelska.

Medverkande panelister: 

  • Paul Cronholm, Crunchfish
  • Magnus Lageson, Swish 
  • John Velissarios, Accenture

Webbinarium del 3: Politisk diskussion 

Webbinarium från den 4 november. Är e-kronan en lösning på riskerna med en kontantlös ekonomi? Vid detta webbinarium uppehåller vi oss kring frågeställningar som: Allmänhetens, handelns och bankernas behov av digitala centralbankspengar? Krav på e-kronan för att adressera riskerna när kontanter marginaliseras. Konsekvenser för staten och den privata sektorn om e-kronan införs.

Medverkande panelister:

  • Fredrik Olovsson (S), Finansutskottet, ordf
  • Mattias Karlsson (M), Finansutskottet, ledamot
  • Rickard Nordin (C), Finansutskottet, suppleant

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Bengt Nilervall
Publicerad: 2020.11.06 Senast uppdaterad: 2020.11.06 Kategorier: Betalfrågor, Betalfrågor Artiklar, Webbinarium