Kritik mot EBAs nya riktlinjer

Svensk Handel har riktat kritik mot Europeiska Bankmyndighetens EBAs förslag på Strong Customer Authentication (SCA).

Förslaget sätter upp än högre krav på kundidentifiering vid framför allt e-handel.

Idag strävar såväl handeln som betalindustrin ständigt mot att hitta en avvägning mellan enkelhet och säkerhet. De senaste åren har riskbaserad analys varit ett verktyg för att upptäcka och sortera bort bedrägerier. Denna utveckling har skett i samförstånd mellan handlare och betalindustrin och visat sig vara mycket framgångsrik.

EBAs förslag kan enkelt förklaras att säkerhetsnivå höjs generellt och då är risken att konverteringsgraden för e-handeln kraftigt går ner. Svensk Handel anser att EBAs förslag går för långt och behöver justeras, detta i samförstånd med samtliga intressenter

Publicerad: 2017.02.15 Senast uppdaterad: 2017.02.15

Skriv en kommentar