Dataflöden: Allt högre krav på kundidentifering vid e-handel

Kritik mot EBAs nya riktlinjer

Svensk Handel har riktat kritik mot Europeiska Bankmyndighetens EBAs förslag på Strong Customer Authentication (SCA).

Förslaget sätter upp än högre krav på kundidentifiering vid framför allt e-handel.

Idag strävar såväl handeln som betalindustrin ständigt mot att hitta en avvägning mellan enkelhet och säkerhet. De senaste åren har riskbaserad analys varit ett verktyg för att upptäcka och sortera bort bedrägerier. Denna utveckling har skett i samförstånd mellan handlare och betalindustrin och visat sig vara mycket framgångsrik.

EBAs förslag kan enkelt förklaras att säkerhetsnivå höjs generellt och då är risken att konverteringsgraden för e-handeln kraftigt går ner. Svensk Handel anser att EBAs förslag går för långt och behöver justeras, detta i samförstånd med samtliga intressenter.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Bengt Nilervall
Publicerad: 2017.02.15 Senast uppdaterad: 2017.02.15 Kategorier: Betalfrågor Nyheter, Betalfrågor

Skriv en kommentar