Oacceptabla förslag i EU:s andra betaltjänstdirektiv

Just nu råder diskussioner och stor oro i frågan om European Banking Authority, EBAs nya riktlinjer. Det hela handlar om hur tredjepartsleverantörer tillåts ansluta till bankernas system. Svensk Handel är mycket bekymrad över denna utveckling.

Syftet med EU:s andra betaltjänstedirektiv är bland annat att skapa tydliga regler och underlätta för tredjepartstjänster – till exempel betaltjänster som Klarna eller spar-appar som Tink – att komma åt data och genomföra transaktioner i bankernas system. Andemeningen är att öppna upp för konkurrens och innovation.

– Att bankerna här tillåts sätta regler där de kan styra och kontrollera utvecklingen för tredjepartsleverantörer är oroväckande. Dessutom lämnas inga garantier för att systemen är stabila och det finns ingen tillsynsmyndighet som reglerar eller säkerställer att systemen fungerar, säger Bengt Nilervall, betalansvarig på Svensk Handel.

– Skulle dessa förslag gå igenom är de tekniska förutsättningarna för tredjepartsleverantörer mycket osäkra och hela syftet med EU:s andra betaltjänstdirektiv kullkastas därmed. Förslaget är inte acceptabelt i sin nuvarande form, säger Bengt Nilervall.

Läs mer i Svensk Handels och EuroCommerce svar på remissen.

Fakta Betaltjänstedirektivet PSD2

  • EU:s andra betaltjänstedirektiv (PSD2) godkändes i slutet av 2015. Syftet med direktivet är tvådelat: Dels att skapa tydliga spelregler för tredjepartstjänster – till exempel spar-appar som svenska Tink och betaltjänster som Klarna –  på bankmarknaden, dels att sätta regler för gemensamma säkerhetsstandarder liknande det bank-id-system vi använder i Sverige.
  • Striden om gränssnitt rör inte betaltjänstedirektivet som sådant, utan EBA:s utkast till hur reglerna ska implementeras tekniskt.
  • EBA:s tekniska dokumentation är just nu ute på remiss och ska sedan godkännas av såväl EU-parlamentet som EU-kommissionen. Först år 2018 ska betaltjänstedirektivet införas i EU-ländernas nationella lagstiftning.
Publicerad: 2016.10.25 Senast uppdaterad: 2017.02.14 Kategorier: Kortbetalningar, Regler betalfrågor

Skriv en kommentar