Brexit: Engelska handelsvaror

Guide: Är ditt företag redo för brexit?

Brexit kommer innebära stora förändringar för de företag som direkt eller indirekt handlar och gör affärer med Storbritannien. Vi har satt samman en guide med 7 konkreta åtgärder som ditt företag bör gå igenom och vidta. 

Varför är det så viktigt att förbereda sig för brexit? Vid en första anblick kan det verka som att brexit inte påverkar ditt företag då detta inte har direkta handelskontakter med Storbritannien men det är viktigt att undersöka alla led i kedjan.

7 viktiga TODO inför brexit

Svensk Handel har satt samman sju konkreta åtgärder som vi rekommenderar att alla företag att gå igenom och vidta: 

  1. Inventera ditt företags affärer och strategier för Storbritannien
  2. Granska leverantörsavtal och andra befintliga avtal
  3. Skaffa information om hur regelverken för handel ser ut utanför EU
  4. Undersök hur godsflödena samt leveranskedjorna ser ut
  5. Skapa utrymme för ökade administrativa kostnader
  6. Gå igenom om ditt företag har varor som omfattas av ursprungsregler
  7. Sprid kunskap om brexit

Läs detaljerad information, med checklista, i Brexitguiden.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Sofia Stigmar
Publicerad: 2020.01.20 Senast uppdaterad: 2020.10.02 Kategorier: Brexit-Artiklar, Brexit