Storbritanniens flagga över london för att symbolisera brexit

Checklista med förberedelser inför brexit

Här hittar du en checklista som på detaljnivå vägleder dig genom de förberedelser som du behöver ta itu med inför kommande brexit. 

I checklistan finns följande checkpunkter med tillhörande beskrivningar av respektive punkt: 

Tull och tullavgifter

 • Tullfrågor som kan uppkomma i samband med handel med Storbritannien
 • Genomgång av tullnummer
 • Koll på dokument som krävs vid tulltjänsten i Storbritannien
 • Praktiska rutiner vid kontakt med tullverket i Storbritannien
 • Säkerställande av värdekedjor vid tullprocesser
 • Koll på tullprocesserna
 • Hantering av tullformaliteter

Förbud och restriktioner

 • Förbud och restriktioner gällande handel med tredje land
 • Myndigheters ansvar/icke-ansvar vid import/export

Skyldigheter tull och ursrungsregler

 • WTO-regler vid import och export
 • Dokumentation om ursprungsmärkningar
 • Kontroll av leverantörskedjor

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Sofia Stigmar
Publicerad: 2020.01.01 Senast uppdaterad: 2020.10.02 Kategorier: Brexit-Artiklar, Brexit