Brexits konsekvenser kring brexit

Brexit 2021: Nytt handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien

På julaftons eftermiddag kom beskedet att EU och Storbritannien slutligen lyckats komma överens om ett avtal som reglerar den framtida relationen. För svensk handel innebär det utmaningar i handeln med Storbritannien.

För svensk handel är detta givetvis positivt, men vi ska samtidigt komma ihåg att detta trots allt innebär en försämring av möjligheterna att sälja till och köpa in från den brittiska marknaden.

Ursprungsförsäkran och tulldeklaration

Det nya avtalet är långtgående så till vida att det tar bort alla tullavgifter och kvoter vid handel mellan EU och Storbritannien. Detta är dock en sanning med viss modifikation. Reglerna om ursprungsmärkning gör att endast varor som till största delen producerats i EU kan säljas tullfritt till Storbritannien och vice versa. Exportören kommer därför vara tvungen att upprätta och tillhandahålla en ursprungsförsäkran med information om produktens sammansättning.

Oavsett tillverkningsland så krävs nu också annan importdokumentation så som tulldeklarationer för handel mellan Storbritannien och EU, vilket är en försämring gentemot situationen innan brexit. Företag som säljer över gränsen blir tvungna att momsregistrera sig på mottagarmarknaden. Eftersom Storbritannien numera inte är ett EU-land så kan företagen inte ta hjälp av den nya one-stop-shop som är tänkt att göra detta smidigare inom unionen.

Ogiltiga CE-märkningar och certifiering för livsmedel

Ett annat handelshinder som tillkommit är att CE-märkningar gjorda i Storbritannien inte längre är giltiga i EU, och i Storbritannien kommer efter 2021 sluta erkänna europeiska CE-märkningar till förmån för det brittiska UKCA-märket.

Vad gäller handeln med livsmedel tillkommer nya hinder, ett exempel är att alla mejeriprodukter kommer kräva en certifiering från veterinär och ytterligare kontroller kan förekomma vid gränsen. Även frukt och grönt kommer kräva ny dokumentation.

Oklart kring överföring av persondata

En annan aspekt av det nya förhållandet till Storbritannien är möjligheterna att överföra data. Som Schrems II-domen visade är det inte helt oproblematiskt att göra detta till tredje land. Storbritannien måste nu bedömas ha motsvarande säkerhetsnivå för personuppgifter enligt GDPR. Eftersom landet har en väl ansedd dataskyddsmyndighet och utgår från EU-regler anses det inte vara något problem.

Själva bedömningen kommer dock att ta tid och Kommissionen har därför gått med på ett tillfälligt arrangemang för att överföra persondata mellan EU och Storbritannien tills detta är klart.

Detta sätter fingret på en av de största skillnaderna efter brexit. Eftersom Storbritannien fram till årsskiftet var del av den inre marknaden har landet i allt väsentligt samma regler som EU i dagsläget. Ju längre tiden går kommer dock risken öka att regler tillkommer eller förändras på någon sida av engelska kanalen, vilket minskar harmoniseringen. På sikt kan detta resultera i att nya handelshinder tillkommer, exempelvis att Storbritannien inte längre anses ha ”motsvarande” säkerhetsnivå för persondata.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Sofia Stigmar
Publicerad: 2021.01.22 Senast uppdaterad: 2021.01.22 Kategorier: Brexit-Nyheter, Brexit

Skriv en kommentar