Brexit: Storbritanniens flagga i kombination med EU-flaggan

Vecka 49: Ett nej i London innebär inget avtal eller ingen brexit

Brexit kan numera följas nästan minut för minut för den intresserade. Medierna rapporterar om nyheter flera gånger dagligen och det är svårt att få en klarhet i hur läget egentligen ser ut.

I veckan har i princip allt ljus riktats mot Storbritannien och de interna förhandlingarna. Inför kommande veckas omröstning har det varit liv och lucka i parlamentet. Senast idag kom besked om att Theresa May eventuellt kommer skjuta upp omröstningen för att undvika en storförlust i parlamentet.

På hemmaplan höll Svensk Näringsliv i en halvdag med brexit-fokus där bland annat Storbritanniens Ambassadör David Cains talade utifrån det brittiska perspektivet men även det europeiska perspektivet var representerat och det framfördes av Christofer Fjellner, Europaparlamentariker för Moderaterna. De båda var övertygade om att brexit kommer inträffa och att det mest troliga är att de kommer ske organiserat.

Fjellner liknade relationen mellan EU och Storbritannien med siamesiska tvillingar istället för en skilsmässa. Han sa att EU och Storbritannien delar idag samma organ i form av institutioner, att all lagstiftningsarbeten är de gemensamma värderingar ett tvillingpar har och att vi slutligen rent geografiskt/ fysiskt sitter ihop. En skilsmässa skriver man under på papper, men när man delar på ett tvillingpar så krävs en operation. Han uttryckte en rädsla för de britter som hittills gett uttryck för att kontakta slaktaren, det vill säga de som är förespråkare för en hård brexit, då detta blir ett brutalt avslut på en unik relation.

Ett nej i London innebär inget avtal eller ingen brexit

Under veckan har flera högdjur varit ute och positionerat sig i frågan om utträdesavtalet. Det finns en nervositet i luften och alla väntar med spänning på avgörandet nästa vecka.

Donald Tusk var stenhård då han i veckan konstaterade att ett negativt utfall i parlamentet innebar inget avtal eller ingen brexit. Ordföranden för Europeiska rådets sa också att det står klart att det är det här avtalet som gäller och att det är det bästa möjliga, i själva verket det enda möjliga.

Den brittiska politikern Andrea Leadsom, ledare för den konservativa majoriteten, var inne på samma spår som Tusk. Hon sade i veckan att om regeringen inte får igenom liggande förslag så kommer Storbritannien lämna EU utan avtal. Hon ansåg också att regeringen borde arbeta hårdare för att ändra de delar som var möjliga just för att de skulle röstas igenom. Även miljöministern Michael Gove var ute i veckan och talade om den allvarsamma situationen. Den brittiske ministern sade att han trodde ett nederlag i omröstningen kunde leda till en ny folkomröstning men att det inte per se behöver innebära att Theresa May avgår.

Stora ord kom även från Shinzo Abe, Japans premiärminister som uppmanade britterna att rösta igenom avtalet. Han hyllade i veckan May som har nått ett brexit-avtal och tycker att det var ett bra avtal för de företag som har verksamhet i Storbritannien. Det är tydligt att diverse ledare nu är måna om att ett avtal kommer på plats. Veckans många uttalande från brittiska parlamentariker visar på allvaret i situationen. Gränsen mellan uttalanden och vädjanden har denna vecka varit svår att dra.

Generaladvokaternas domförslag förändrar läget markant

Efter att EU-domstolens generaladvokater lämnat sitt förslag till dom står det klart att britterna på eget initiativ kan dra sig ur brexit. I tidigare diskussioner har det ifrågasatts om britterna måste be om lov för att avbryta processen och ändra sig för att kunna stanna kvar i unionen men i och med uttalandet har förutsättningarna ändrats. Generaladvokaterna har i deras utlåtande sagt att det räcker med att medlemsstaten återkallar utträdesprocessen. Viktigt att notera är att generaladvokaternas uttalande inte är juridiskt bindande, utan det slutgiltiga svaret har vi först i början på nästa vecka då EU-domstolen klargör sitt utlåtande om artikel 50.

Theresa May gjorde i veckan tydligt att hon dock inte anser att domstolens bedömning kommer spela någon roll för Storbritanniens framtid. Hon klargjorde att det brittiska folket har röstat och det vore fel av de krafter i underhuset som vill stanna i unionen att inte genomföra folkets vilja.

Historisk omröstning tvingar regeringen att spela med öppna kort

I veckan hölls en omröstning om den brittiska regeringen ska offentliggöra den rättsliga utredningen som legat till grund för Storbritanniens utträde ur EU. Efter att rösterna räknats konstaterades att 311 ledamöter röstat för och 293 mot. Detta innebär att utredningen ska kungöras. I utredningen framkommer bland annat hur frågor om gränsen till Nordirland ska hanteras samt huruvida Storbritannien ska ingå i EU:s tullunion efter 2020 om parterna, det vill säga Storbritannien och EU, inte kommit överens om något handelsavtal.

Resultatet av omröstningen får ses som ännu ett slag mot May som verkar ha svårt att komma igenom i slutdebatten och övertyga parlamentet att rösta för utträdesavtalet.
Frågan alla ställer sig nu är huruvida den rättsliga utredningen kommer påverka utfallet av röstningen i parlamentet om utträdesavtalet den 11 december.

På tisdag nästa vecka har parlamentet röstat om utträdesavtalet. Det är ännu inte klart hur det kommer landa. Vi behöver dock påminna oss om att omröstningen är den första, och att det finns möjlighet att fler genomförs. Kanske är det mest troliga att britterna fortsätter att hålla spänningen uppe och låter oss vänta, genom att drar ut på det slutgiltiga beskedet till januari, det vill säga så sent som möjligt. EU har varit stenhårda på att det är liggande utträdesavtal som gäller, britternas förhandlingsposition är med andra ord mycket begränsad, men det utesluter inte att de gör vad de kan för att dra ut på processen.

Sofia Stigmar
Publicerad: 2018.12.10 Senast uppdaterad: 2018.12.10 Kategori: Brexitnytt

Skriv en kommentar