Butik

Information om corona för dig som är verksam inom handeln

Här hittar du rådgivande information kring de frågor och utmaningar som aktualiseras i läget kring corona, samt praktiskt material, checklistor och rekommendationer som du kan ha användning för i din vardag.

Frågor och svar gällande regeringens stödpaket för hyror och fasta kostnader

FAQ om regeringens stödpaket för hyror

Regeringen har presenterat två stödpaket som innehåller åtgärder riktade till ersättning för hyra och fasta kostnader. Här beskriver vi båda stöden med länkar till de myndigheter som ansvarar för genomförande och utbetalning.

Praktisk information och skyltar för dig med butik

Skyltar och praktisk information för butiken

Här hittar du en checklista med rutiner för din butik samt skyltmaterial som du kan nyttja som de är, eller använda som inspiration till egna skyltar. Här följer de åtgärder du bör vidta i din butik för minska smittspridningen av covid-19.