Byggnader och fastigheter

Frågor och svar gällande regeringens stödpaket för hyror och fasta kostnader

Regeringen har presenterat två stödpaket som innehåller åtgärder riktade till ersättning för hyra och fasta kostnader. Stöden går att kombinera där eventuellt mottaget stöd i hyrespaket räknas av i modellen med omsättningstapp. Här beskriver vi båda stöden med länkar till de myndigheter som ansvarar för genomförande och utbetalning.

Denna artikel uppdaterades 20200430: Då alla detaljer i stödpaketen ännu inte är klara kommer vi kontinuerligt att fylla på med information.

Statens hyresstödspaketet

Läs nyheten: Fortsatt oklart i den akuta hyresfrågan

Vem är mottagare?

Stödet gäller i huvudsak för sällanköpsvaruhandeln, restaurang och hotell. Det utgår från SNI-koder som listas i nedanstående länkar.

För vilken period är det giltigt?

1 april – 30 juni 2020

Hur ser ersättningen ut?

Det statliga stödet för hyressänkningar motsvarar 50 procent av den hyresnedsättning fastighetsägaren beviljar hyresgästen. Staten bär 50 procent av hyresnedsättningen, d v s max 25 procent. Förslaget förutsätter att hyresvärden hjälper hyresgästen med nedsättningen för att få del av statens stöd.

Nedan några exempel:

Exempel 1

Om hyresvärdarna sätter ned den fasta hyran med 20 procent bär hyresvärden 10 procent och staten 10 procent av kostnaderna medan handlarna bär 80 procent av den totala hyran.

Exempel 2

Om hyresvärdarna sätter ned den fasta hyran med 50 procent bär hyresvärden 25 procent och staten 25 procent av kostnaderna medan handlarna bär 50 procent av den totala hyran.

Exempel 3

Om hyresvärdarna sätter ned den fasta hyran med 100 procent bär hyresvärden 75 procent och staten 25 procent av kostnaderna, och hyresgästen blir härmed hyresbefriad.

Taket för stödet är maximalt 800 000 euro per företag eller koncern.

Vilken myndighet är ansvarig?

Boverket och Länsstyrelsen har delat ansvar. Länsstyrelsen fattar beslut om stödet. Boverket är ansvariga för att administrera betalningar.

När kan man söka?

Det är hyresvärden som ansöker som stödet i efterhand. Ansökan ska ha inkommit mellan 1 juli och 31 augusti.

Mer information

Regeringen – allmän information

Regeringen har beslutat om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Boverket – allmänt samt frågor och svar gällande förordningen

Stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Länsstyrelsen – information om ansökan

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Omställningsstöd

Läs nyheten: Direktstöd till företag välkomnas: ”Behovet av hyreslättnader är akut”

Vem är mottagare?

Alla företag oavsett bransch med ett omsättningstapp på 30% under mars och april månad samt med en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Företaget ska inneha F-skattsedel och ha sin hemvist i Sverige.

För vilken period är det giltigt?

Retroaktivt för mars och april 2020

Hur ser ersättningen ut?

Företaget måste minst haft ett omsättningstapp på 30 procent under perioden för att få en ersättning av de fasta kostnaderna med 22,5 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Därefter ersätts de fasta kostnaderna med 75 procent av omsättningstappet.

Nedan några exempel:

  • 30 procent omsättningstapp ger en ersättning av de fasta kostnaderna med 22,5 procent 
  • 50 procent omsättningstapp ger en ersättning av de fasta kostnaderna med 37,5 procent 
  • 80 procent omsättningstapp ger en ersättning av de fasta kostnaderna med 60 procent 
  • 100 procent omsättningstapp ger en ersättning av de fasta kostnaderna med 75 procent 

Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.

Vilken myndighet är ansvarig?

Skatteverket tar emot ansökningar och betalar ut stödet.

När kan man söka?

Förslaget träder i kraft den 1 juli 2020.

Detta är bara ett förslag och det finns ännu ingen information om hur den slutliga utformningen av förslaget kommer att se ut. Regeringen kommer att föra en löpande dialog med EU-kommissionen eftersom förslaget kan behöva godkännas av kommissionen enligt regler om statsstöd.

Mer information

Läs mer på Regeringen: Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Läs mer på Riksdagen: Nytt omställningsstöd för företag föreslås

Om du har frågor

Frågor rörande de olika paketen hänvisas till Elisabet Elmsäter Vegsö.

Är dina frågor av juridisk karaktär och rör ditt hyresavtal hänvisar vi till Svensk Handel Juridik som även har utökat sin kostnadsfria rådgivning för medlemmar

Kontakta Svensk Handel Juridik >

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2020.04.30 Senast uppdaterad: 2020.04.30 Kategori: Corona