Konkurrens på lika villkor

I den hårdare konkurrensen blir det allt viktigare att den sker på lika villkor, att alla aktörer har samma spelregler att följa.