Dataskydd

Genom digitaliseringen har tillgången och beroendet av data och dataanalys ökat. Alltmer i ett företags verksamhet bygger på och är beroende av data, att data finns, kan överföras, analyseras och så vidare. I det digitala samhället lämnar vi alla stora mängder spår, data, efter oss. Data som sedan kan analyseras för att utveckla ett erbjudande, nya produkter, nya affärsmodeller och effektivare och säkrare processer. 

Tillgången till data och kunskapen och möjligheten att analysera data brukar kallas det nya guldet och är tillsammans med fria dataflöden avgörande för att Europas näringsliv ska kunna upprätthålla sin konkurrenskraft. EU-kommissionen har lämnat ett meddelande om hur de ser på utvecklingen av data ekonomin, här kan du läsa mer om det och Svensk Handels inställning.

Data kan delas upp i maskindata och persondata där det sistnämnda är data som kan kopplas till individer. Man brukar då prata om personuppgifter. EU:s nya dataskyddsförordning, som ersätter personuppgiftslagen, reglerar hur och när man får behandla personuppgifter. Det är en integritetsskyddande lagstiftning som ställer rätten till personlig integritet i första rummet. Läs mer om dataskyddsförordningen och reformer här.

Svensk Handel menar att regelverket riskerar att sätta Europas företag på läktaren i den digitala utvecklingen då integritetsskyddet har blivit alltför starkt och reglerna kring behandling alltför komplicerade. Det är viktigt att understryka att teknikutvecklingen inte utgör ett hot mot den personliga integriteten utan snarare möjliggör säkrare och mer effektivt hantering av personuppgifter. I den pågående debatten framställs ett motsättningsförhållande som inte behöver existera och som i stor utsträckning grundar sig i en okunskap och rädsla för det okända.

Högst på Svensk Handels agenda 2017 står

Motverka dubbelreglering på integritetsområdet

I maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen ställer mycket höga krav på företags hantering av personuppgifter och företag riskerar höga sanktionsavgifter om de inte följer reglerna.

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till ny reglering av bl a cookies och andra spårningsverktyg för webb, den så kallade e-privacyförordningen, med ytterligare krav på integritetsskyddande reglering.

Läs mer här >>

EU-kommissionen startade två stycken offentliga samråd om dataflöden och datalokaliseringskrav. Det är viktigt att näringslivets uppfattning kommer till uttryck så delta gärna i konsultationerna.   

Publicerad: 2017.09.12 Senast uppdaterad: 2017.11.22 Kategorier: Artikel, Dataskydd och integritet