Det här gör Svensk Handel på digitaliseringsområdet

Globaliseringen och den digitala transformationen leder till genomgripande samhällsförändringar, möjligheter och utmaningar för svenska handelsföretag. Förändringen sker i hög takt och människor och företags sätt att agera, interagera och kommunicera har aldrig varit mer föränderliga. 

I det digitala skiftet är det avgörande att svenska handelsföretag har de rätta förutsättningarna för omställningen. Sänkta kostnader, enklare regelverk, rimliga löneökningar och mer kunskap är åtgärder som behövs för att svenska handelsföretag ska kunna konkurrera med omvärlden. Svensk Handel är handels röst i samhällsdebatten och påverkar beslutsfattare på hemmaplan och i EU.

Det här verkar Svensk Handel för

 • Enhetlighet- att samma regler gäller för alla medlemsstater i EU för att underlätta handel över gränserna och samtidigt skapa konkurrens på lika villkor.
 • Tydlighet- det ska vara lätt att göra rätt som företag och förstå vad som gäller.
 • Balans- en välfungerande marknad kräver att såväl konsumenters som handelsföretags intressen beaktas.
 • Teknikneutrala och framtidssäkrade regler – det ska finnas en långsiktighet i de regelverk som presenteras så att marknaden präglas av stabilitet och förutsägbarhet.

Framgångsrik digitalisering stärker handelns konkurrenskraft

I rapporten ”Framgångsrik digitalisering stärker handelns konkurrenskraft” presenterar Svensk Handel fokusområden som är viktiga för handelns fortsatta utveckling och välmående i en digitaliserad och global värld. För att skapa framgång och möjlighet för svenska handelsföretag att dra nytta av utvecklingen krävs åtgärder som river hindren för e-handels expansion. Det behövs dessutom främjande initiativ för en datadriven affärsutveckling i balans med individens integritetsskydd och digital säkerhet. En global konkurrens på lika villkor är en grundförutsättning för en framgångsrik digitalisering. För att möjliggöra lika spelregler behöver de konkurrenssnedvridande reglerna avvecklas.

 • Harmonisera de konsumenträttsliga reglerna så de är samma i alla medlemsstater.
 • Förenkla informationsplikten i samband med online-köp.
 • Initiera standardiseringsarbete för effektiva, tillgängliga och säkra betallösningar.
 • Utveckla bättre kompatibilitet mellan europeiska post- och logistikföretag.
 • Öka pristransparensen för att höja konkurrensen på paketleveranser.
 • Stäng kryphålen i konsumentlagstiftningen och kräv utökat ansvars för plattformar när det gäller försäljning av varor från länder utanför EU
 • Tillämpa likvärdig och effektiv tillsyn och marknadskontroll av produkter och kemikalier.
 • Förändra globala subventioneringssystem som snedvrider konkurrensen.
Publicerad: 2018.12.11 Senast uppdaterad: 2018.12.11

Skriv en kommentar