Konkurrens på lika villkor

Det svenska välståndet bygger på handel med omvärlden. Globalisering och digital transformation förändrar handelns förutsättningar i grunden. Det går inte längre att se handeln i Sverige som en avgränsad arena med särskilda förutsättningar och spelregler.

Handeln utmanas av en ny allt hårdare konkurrenssituation samtidigt som det öppnar stora möjligheter till utveckling av nya lönsamma affärsmodeller och expansion. I den hårdare konkurrensen blir det allt viktigare att den sker på lika villkor och att alla aktörer följer samma spelregler.

Tydliggöra effekterna av den illojala konkurrensen

Detta är en av de saker som står högst på Svensk Handels agenda. I och med utvecklingen får gamla regler nya effekter, till exempel subventioneras fraktkostnaderna från Kina vilket gör att det blir ännu svårare för företag i Europa att konkurrera med de kinesiska lågpriserna. Systemet för kontroll av att varor uppfyller miljö- och produktsäkerhetskrav fungerar inte när konsumenter handlar direkt från tillverkare. Detta leder till att kostnaden för att uppfylla reglerna inte blir desamma för företag beroende på varifrån de säljer.

Utmaningen ligger i hur spelreglerna ska tillämpas av till exempel internationella aktörer som inte etablerat sig i Europa men som europeiska konsumenter handlar av. Eller vilket ansvar för spelreglerna som nya aktörer i form av plattformar ska ha.

Publicerad: 2017.09.12 Senast uppdaterad: 2017.09.12