E-handel på e-handelsplattformar

Det saknas legala krav på e-handelsplattformar

E-handelsplattformar har förändrat e-handeln de senaste åren. Moderna affärsmodeller har utmanat de traditionella affärsmetoderna och förändrat konsumenternas sätt att handla online. Men nu måste e-handelsplattformarna rätta sig efter rådande lagar och regelverk.

E-handelsplattformar öppnar möjligheter för både säljare och kunder. Svensk Handel menar dock att det är viktigt att konkurrensen sker på lika villkor. Det kräver att regelverken ses över. 

Nordiska konsumenter handlar gärna via  plattformar som på ett och samma ställe erbjuder produkter från i stort sett hela världen. Plattformarna underlättar inte bara för konsumenterna, utan också för svenska återförsäljare och varumärken som idag når konsumenterna på ett nytt och betydligt enklare sätt än tidigare. Plattformsekonomin innebär också att konkurrensen ökar eftersom konsumenterna enkelt kan jämföra priser och leveransmetoder.

Öppnar för produkter som inte följer EUs regelverk

En utmaning med e-handelsplattformar är att det säljs många produkter som inte efterlever de regelverk som EUs medlemsstater har kommit överens om. En handlare inom EU har idag en mängd olika regelverk att förhålla sig till och efterleva, såsom

  • produktsäkerhetslagstiftning
  • kemikalielagstiftning
  • märkning
  • marknadsföringsregler 
  • konsumenträtt.

Lagar och regelverk som värnar om ett högt skydd för konsumenter som e-handlar.

Om konsumenten däremot handlar via en plattform från en säljare som utgår utanför Eu:s gränser är skyddet i princip obefintligt. Det finns idag ingen övergripande aktör som ansvarar för de regelverk som en traditionell handlare har att förhålla sig till i de lägen som en produkt säljs till en konsument via en plattform från en säljare utanför EU.

E-handelsplattformar bör ha samma legala utgångspunkter

Svensk Handel menar på att detta inte endast leder till en snedvriden konkurrens utan kan dessutom innebära risker för konsumenterna. Idag kan plattformar konkurrera om kunderna på samma premisser som alla aktiva aktörer på marknaden, de kan erbjuda enkla betallösningar, konkurrera med pris och nå ut med marknadsföring, erbjuda förmånliga leveranser med mera. Därför bör de också tillskrivas samma ansvar som övriga, på samma grunder.

Frågan diskuteras nu på EU-nivå och Europeiska kommissionen förväntas i slutet av 2020 att presentera ett lagförslag som tydliggör ansvaret för e-handelsplattformar.Svensk Handel arbetar med att diskutera frågan med beslutsfattare såväl i Bryssel som i Stockholm.

Svensk Handel har under sommaren 2020 deltagit som särskilt inbjuden part i kommissionens workshop och diskuterat ansvarsfrågan för e-handelsplattformar.

Bilagor

Positionspapper och rapporter

Svensk Handel har tagit fram flera positionspapper och rapporter och har även samarbetat med i våra systerorganisationer i Norden. Du hittar dessa rapporter och positionspapper samt vårt konsultationssvar till kommissionen nedan.

Sofia Stigmar
Publicerad: 2020.10.13 Senast uppdaterad: 2021.10.12