Refit of the consumer acquis

REFIT är EU-kommissionen initiativ till att utvärdera befintligt regelverk för att se om det uppfyller sitt syfte och om reglerna är relevanta och effektiva. Ett sådant arbete pågår avseende delar av det europeiska konsumentregelverket.

EU-kommissionen har genomfört en öppen konsultation och intervjuer av olika aktörer i medlemsländerna. 

De EU-direktiv som ingår i REFIT är:

  • Direktivet om oskäliga avtalsvillkor (finns i lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden).
  • Direktivet om oskäliga affärsmetoder (finns i marknadsföringslagen).
  • Konsumentgarantidirektivet (finns i konsumentköplagen).
  • Prisinformationsdirektivet (finns i prisinformationslagen).
  • Direktivet om vilseledande och jämförande annonsering (finns i marknadsföringslagen).
  • Direktivet om tillsyn och förelägganden (Konsumentverkets befogenheter).
Publicerad: 2017.09.12 Senast uppdaterad: 2017.09.12

Skriv en kommentar