Strategin för den digitala inre marknaden

Den 6 maj 2015 presenterade EU-kommissionen sin strategi för EU:s digitala inre marknad: A Digital Single Market Strategy for europé, den så kallade DSM-strategin. Strategin syftar till att få EU:s inre marknad att fungera väl i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi. 

DSM-strategin är uppdelad i tre övergripande områden:

  • Förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa, genom att ta bort hinder för gränsöverskridande verksamhet.
  • Skapa rätt förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster.
  • Maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi, genom exempelvis investeringar i it-infrastruktur, digitala kunskaper och offentliga e-tjänster.

Strategin innehåller både lagstiftande och icke-lagstiftande initiativ som har presenterats under 2015 och 2016. Totalt har 16 lagstiftningsinitiativ presenterats.

DSM-strategin syftar till att:

  • Förbättra tillgången till varor och tjänster online i Europa.
  • Skapa förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster.
  • Maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi.

Här kan du läsa Svensk Handels remissyttrande över DSM-strategin

Publicerad: 2017.09.11 Senast uppdaterad: 2017.09.12 Kategorier: Artikel, Öppna EUs inre marknad

Skriv en kommentar