Tiggeri – vad gäller för handeln

Råd och regler vid tiggeri utanför eller i en butik.  

Tiggeri utanför butiken

Personer som sitter utanför en butik och tigger begår inget brott. Som handlare kan man be personen att flytta sig om man tycker att personen stör verksamheten, mer än så har man inte rätt att göra.

Butiker har enligt lag skyldighet att se till att samtliga medborgare har möjlighet att enkelt ta sig in i och ut ur butiken. Dessutom måste utrymningssäkerheten upprätthållas, vilket bland annat innebär att in- och utgångar inte får blockeras.

Om personer sitter i, eller i direkt anslutning till entréer och försvårar för besökare att ta sig in eller ut ur butiken bör de därför hänvisas till annan plats. Om detta inte åtlyds kan polis tillkallas.

Tiggeri inne i butiken

Svensk Handels bedömning är att besökare i butiken kan ströva runt och ta del av utbudet men inte slå sig ner och tigga eller bedriva aktivt tiggeri som exempelvis försäljning av blommor, sång eller musicerande. Om personerna efter tillsägelse vägrar upphöra med sin verksamhet och det finns risk för att den allmänna ordningen störs ska polis tillkallas.

Butiker är generellt sett öppna för allmänheten under öppettiderna men det finns inte någon absolut rätt för en person att få tillträde till en butikslokal. Handlaren kan vägra en person tillträde till butiken under förutsättning att det inte sker i strid mot diskrimineringslagen.

Detta innebär ändå inte att det är straffbelagt att vistas i butiken under öppethållandet trots att det sker mot handlarens vilja. Har någon ovälkommen besökare kommit in i butiken så kan handlaren inte med lagliga medel få ut personen mot dennes vilja. Det är dock tillåtet att be personen att lämna butiken.

Ordningsstörande

Nedskräpning, ordningsstörning, skadegörelse eller annan brottslighet är inte tillåten. Om sådant skulle ske i samband med tiggeriet rekommenderar Svensk Handel att polis tillkallas.

Vilka rättigheter har EU-medborgare?

EU:s fria rörlighet gör att människor inom unionen har rätt att röra sig fritt mellan medlemsländerna. Många av de som tigger i Sverige kommer från Rumänien och Bulgarien som båda är medlemmar i EU sedan år 2007. För att få vistas i ett annat EU-land i högst tre månader ställs inga andra krav än att personen kan identifiera sig med pass eller annan id-handling.

För att få stanna i ett annat EU-land längre än tre månader krävs att personen är anställd, egen företagare, arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning eller studerande med heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning. En EU-medborgare kan också vistas i ett annat EU-land om personen i fråga har en heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning.

En EU-medborgare kan avvisas från Sverige under de tre första månaderna om han eller hon, enligt socialtjänstlagen, utgör en orimlig belastning för biståndssystemet. Samtidigt görs sällan någon kontroll vid gränsen, vilket gör att maxtiden på tre månader i de flesta fall är svår att följa upp.

Långsiktig lösning

Fattiga EU-medborgare som tigger berör oss alla djupt oavsett om vi är kunder, anställda eller handlare. Det är oacceptabelt att människor inom EU ska behöva leva under de här omständigheterna. Att människor på olika sätt vill stötta tiggarna är positivt. Svensk Handel delar dock regeringens bild att bidrag och gåvor gör störst nytta om de hamnar hos de hjälporganisationer som arbetar för att stödja en bra utveckling i tiggarnas hemländer, såsom Rumänien och Bulgarien. Tiggeri är ingen långsiktig lösning.

Kontakt

Polisen kontaktas på 114 14. Vid pågående brott eller vid en akut händelse ring alltid 112.

Svensk Handel ger medlemmar råd och stöd. Kontakta säkerhetschef Per Geijer, 010-47 18 647

Per Geijer
Publicerad: 2015.10.07 Senast uppdaterad: 2018.11.29 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2019-11-07 20:57
07 nov 2019 kl 20:57

Jag tycker att det är oerhört ohygieniskt. Såg idag en råtta som kom fram ur en soptunna, samma soptunna har jag sett tiggare rota i. Det kan ju spridas smitta.
I vissa butiker tar man ju bröd och andra färskvaror själv, alltså inte förpackat, vissa plockar med händerna. jag är rädd att bli smittad om någon som varit i kontakt med tex sopor plockat bland tex brödet.