Hållbar handel med ekologiska kläder.

Kunskap, råd och stöd

Här hittar du checklistor, guider, Q&A:s samt läsvärda artiklar om hur Svensk Handels medlemsföretag jobbar med hållbarhet.  

Busfrö Nytt & Bytt

Busfrö Nytt & Bytt: Lyfter second hand till ny nivå

Hur går man från en affärsidé som vuxit fram ur ett eget behov till att skapa Sveriges största second hand-butik för barnkläder? Busfrö har skapat ett helt nytt butikskoncept.

Axfood

Axfood: Skapar social nytta och minskat matsvinn

Matmissionen i Rågsved är ett unikt samarbete mellan Axfood och Stadsmissionen, där ekonomiskt utsatta får möjlighet att köpa mat till ett lågt pris. 

Apoteket

Apoteket: Ansvaret sträcker sig bortom hyllorna

Apotekets kampanj om att rensa hyllorna från cykliska silikoner hösten 2015 väckte både uppmärksamhet och engagemang. 

Smarta vägval för hållbar handel

Smarta vägval för hållbar handel

Det finns ett stort engagemang och en stark drivkraft hos svenska handelsföretag när det gäller hållbarhetsfrågor. Här presenterar vi några av de handelsföretag som tagit ställning.

Ny lag om hållbarhetsredovisning

Ny lag om hållbarhetsredovisning

Nya regler för redovisning av icke finansiell information, så kallad hållbarhetsrapportering träder i kraft den 1 december 2016. Ungefär 2000 företag berörs av rapporteringskravet.

REACH - kemikalielagstiftningen

REACH: Kemikalielagstiftningen

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Det är en kemikalielagstiftning som är gemensam för hela EU.