Anita Falkenek, hållbarhetschef på Åhléns

Åhléns: Grön etikett gör det lätt att göra rätt

Med den gröna etiketten Bra val erbjuder Åhléns kunderna hjälp att hitta hållbara varor. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt när du handlar i varuhuset eller på webben. 

  – Med Bra val kan du som kund känna dig trygg med att du väljer varor som tar extra hänsyn till miljö och människor, säger Anita Falkenek, hållbarhetschef på Åhléns.

Med cirka 70 varuhus i Sverige och 3 000 medarbetare och omkring 80 miljoner kunder per år är Åhléns ett av han delns starkaste varumärken. Hållbarhet är en viktig del av Åhléns och företaget har en tydlig strategi för hur påverkan på människor, natur och miljö ska minimeras – och helst vändas till en positiv påverkan.

– Vi har som aktör inom detaljhandeln ett stort ansvar. Vi har kommit långt med att hitta ett systematiskt arbets sätt i hållbarhetsfrågor, där hållbarhetsaspekten finns integrerad i affären, säger Anita Falkenek.

Åhléns hållbarhetsstrategi

Men det finns, påpekar hon, många utmaningar på vägen. En stor utmaning är att med ett så omfattande sortiment som Åhléns har verkligen kunna ha koll på leverantörskedjan för att säkerställa att varorna producerats enligt de krav som företaget ställer när det gäller miljö och arbetsvillkor. 

Åhléns hållbarhetsstrategi vilar på fyra ben

  • erbjudande
  • produktion
  • drift
  • samhällsengagemang.

Och arbetet följs upp med årliga hållbarhetsrapporter där aktiviteter och utmaningar redovisas.

  – Just att vi mäter och följer upp det vi gör inom hållbarhetsområdet är viktigt. Det kan exempelvis vara energiförbrukning eller antal leverantörer med godkända granskningar. Att få se resultatet svart på vitt ger en aha­-upplevelse för många och skapar ett engagemang i hållbarhetsfrågorna, säger Anita Falkenek.

Bra val: bra produkter ur hållbarhetssynpunkt

  – Satsningen på ett speciellt sortiment, Bra val, med särskilt bra produkter ur hållbarhetssynpunkt är en viktig del i Åhléns hållbara erbjudande, menar Anita Falkenek. 

  – Bra val påverkar hela företaget från inköp till marknad och kommunikation som vänder sig direkt till kunderna. Vi är stolta över vad vi hittills har åstadkommit vad gäller Bra val, men vi har mycket kvar att göra för att ytterligare kunna bredda utbudet.

– Bra val-sortimentet finns idag i alla delar av vårt sortiment från mode, skönhet och media till heminredning. För att en vara ska få lov att klassas som Bra val, måste produkten uppfylla någon av sex kategorier, såsom exempel vis ekologiskt, återvunnet eller miljömärkt.

Medarbetarna är våra hållbarhetsambassadörer

För medarbetarna har Åhléns fokusering på hållbarhetsfrågor bidragit till att öka stoltheten och engagemanget över det egna företaget, menar Anita Falkenek.

  – Det finns i dag minst en hållbarhetsambassadör på varje varuhus med extra mandat och utbildning och som kan driva på i hållbarhetsfrågor.

Möjligheten att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor har också blivit en positiv HR-fråga där medarbetarna får möjlighet att bredda sin kompetens och i förlängningen förbättra sina karriärmöjligheter. Samtidigt har det inneburit att Åhléns generellt har blivit bättre på att fånga upp frågor, synpunkter och önskemål från kunderna i butiken och via sociala medier.

  – Åhléns vill vara ett medvetet och kundfokuserat företag som tar ansvar och hjälper kunderna att göra rätt val för ett mer hållbart liv. 

Visste du att…

... Åhléns har minst en hållbarhetsambassadör i varje varuhus runtom i landet som samordnar hållbarhetsarbetet och arbetar för att engagera medarbetare och kunder.

Anita Falkeneks bästa tips

  • Använd sunt förnuft och försök tänka hur olika åtgärder kan bidra till att minska resursanvändningen. Det som är bra för ekonomin är ofta bra för klotet. 
  • Samarbeta med andra. På så vis kan du uträtta mer, utan att behöva göra allt själv. 
  • Försök engagera dina kolleger och hitta knapparna som kan få igång engagemanget just på ditt företag.
Publicerad: 2016.04.14 Senast uppdaterad: 2016.04.14 Kategorier: Hållbar handel Artiklar, Hållbar handel

Skriv en kommentar