Plastkassar i butik

Plastpåseskatten - Frågor och svar

Plastskatten är ett faktum och innebär skatt på plastbärkassar och små påsar upp till 7 liter. Svensk Handel svarar på några av de vanligaste frågorna kring plastskatten som införs 1 mars respektive 1 maj, 2020.

Denna artikel uppdaterades 2020-04-30.

Skatten kommer att tillämpas i två steg:

Du som handlare kan från och med den 1 mars registrera dig som så kallad lagerhållare. Det innebär att du kan hålla ett obeskattat lager plastpåsar. Skattebetalningen skjuts då upp till den punkt då plastpåsarna tas i bruk, exempelvis då de tillhandahålls kunder i butiken. 

Den 1 maj träder resterande lagstiftning i kraft vilket innebär att skatt tillämpas på alla påsar som sätts på marknaden. Observera att de påsar eller kassar som finns på marknaden innan detta datum inte är föremål för beskattning om man inte är lagerhållare.

I det följande besvarar vi några av de vanligast förekommande frågorna från våra medlemmar: 

Plastskatten är inte differentierad - vad innebär det?

Lagstiftningen gör ingen skillnad på vilket typ av plastmaterial som kassarna och påsarna är gjorda av. Det innebär att kassar av förnyelsebar eller återvunnen plast beskattas på samma sätt som en fossilbaserad kasse, något som Svensk Handel har kritiserat.

Läs även: Nu kommer plastpåseskatten – detta gäller

Vilka alternativ till bärkassar i plast finns?

Många handlare erbjuder redan idag andra typer av kassar av exempelvis papper eller bomull. Dessa är inte föremål för skatten och inte heller plastkassar som definieras som flergångskassar.

Får jag som handlare ta mer betalt?

Det står dig som tillhandahåller plastbärkassar fritt att sätta det pris som du tycker är lämpligt, oberoende av vilken skattesats som kassarna och påsarna har. Svensk Handel räknar med att punktskatten på plastbärkassar gör att en plastkasse kommer att kosta mellan 6-7 kronor.

Vem betalar skatten på plastpåsar?

Den som importerar kassar och påsar till den svenska marknaden, eller tillverkar dessa på svensk mark ska betala skatten när de säljer kassarna/påsarna vidare. Det kommer dock också finnas ett system som innebär att aktörer kan ansöka om att bli registrerade lagerhållare. Det innebär att man kan skjuta upp skatten till det tillfället när kassarna lämnar det egna lagret. Den ansökan görs till Skatteverket.

Beskattas påsar som handlarna köpt in före 1 maj?

En vanlig restaurang eller butikskedja som inte är godkänd som lagerhållare för plastbärkassar behöver inte betala skatt för de plastbärkassar som de har i lager före den 1 maj 2020. Det spelar ingen roll var inom butikskedjan kassarna/påsarna är lagrade.

Vad bör jag som handlare tänka på redan nu?

Du bör fundera på om det finns anledning för dig att ansöka om att bli registrerad lagerhållare, för att:

  • du måste betala skatt på alla kassar/påsar som lämnar lagret, oberoende av om kassarna fanns i lagret före eller efter den 1 maj. 
  • bättre kunna styra över när skatten för de kassar och påsar man har i lager ska betalas
  • möjligheten med att vara lagerhållare innebär att skatten kan skjutas upp till det tillfälle de tas i bruk, till exempel då de hamnar hos konsumenten i butik.

Inkluderas e-handelns påsar i lagstiftningen?

Påsar som typiskt sett används för att skydda varor och kläder vid frakt, som inte är avsedda att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa eller bära varor från ett försäljningsställe, är inte skattepliktiga enligt 2 § i lagstiftningen (ex. s.k. polybags).

Inkluderas apotekens skyddspåsar för återlämnande av läkemedel i lagstiftningen?

Plastpåsar som är avsedda för att återlämna överblivna läkemedel från konsumenter till apotek för destruering av läkemedel är inte avsedda att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa eller bära varor från ett försäljningsställe. Skatteplikt föreligger därför inte.

Vilka typer av småpåsar är skattepliktiga?

Det är i första hand små plastpåsar av engångskaraktär som tillhandahålls konsumenter för att fyllas med varor, t.ex. s.k. fruktpåsar, godispåsar och fryspåsar.

Innefattas papperspåsar med plastfönster i lagstiftningen?

I dagsläget ja. Dessa påsar finns t.ex. på brödavdelningen/ brödhyllan för konsumenter att själva packa brödet i. Används dessa påsar typiskt sett för att konsumenter ska packa varor i själva så är de skattepliktiga. EU-kommissionen har dock, i den notifiering som Sverige gjort kring lagstiftningen, ifrågasatt en sådan definition. Det återstår därför att se om lagstiftaren ämnar justera det framöver.

Kassar/Påsar som packas av butikspersonal som till exempel påsar för grillad kyckling är undantagna skatten då syftet i främsta hand är att utgöra förpackning. 

Hur ska jag som butiksinnehavare kommunicera kring skatten med mina kunder?

Den nya skattelagstiftningen ställer inga krav på informationsinsatser om motivet till att införa skatten. Om behov av information till kunderna ändå föreligger så är rekommendationen att hänvisa till regeringens beslut. 

Denna artikel uppdaterades 2020-04-30.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Magnus Nikkarinen
Publicerad: 2020.02.09 Senast uppdaterad: 2020.06.10 Kategori: Hållbar handel 10

Skriv en kommentar

Kommentarer (10)

Kommentar skapad 2021-11-22 17:06
22 nov 2021 kl 17:06

Du kan gå till ÖoB och köpa plastkassar på rulle 30 st för 19.90 obeskattade förutom moms

Kommentar skapad 2021-10-05 14:53
05 okt 2021 kl 14:53

Jag föreslår bestämt att Svensk Handel ska meddela sina medlemmar att plastskatten enbart gäller plastpåsar!
I alla butiker undantaget mer sofistikerade butiker tar betalt även för en papperspåse (ca 3-6 kr) vilket är makabert. Tydligen är det ett sätt för handlaren att tjäna tillbaka pengar för vad en papperspåse kostar att köpa in. En sådan inkomst ska då beskattas som övriga intäkter.

Kommentar skapad 2021-06-12 20:24
12 jun 2021 kl 20:24

Jag visste redan efter 1 minut när jag fick reda på att den idiotiska onödiga skatten skulle läggas på plastkassar att det skulle bli ett totalt fiasko:):)Jag köper aldrig kassar utan har alltid med mig egna!

Kommentar skapad 2021-05-20 02:47
20 maj 2021 kl 02:47

Best dating site: https://tinyurl.com/z5s523s2


NjtTADJCSOJcYb8BqH4mxkvuUIrJ8KXB

Kommentar skapad 2020-06-29 18:54
29 jun 2020 kl 18:54

Exakt hur mycket är skatt i pengar eller % hur kan en liten frukt påse kosta 38 öre och en ica kasse 7 kr? Gårman på vikt? Och varför höjer man priset på papperskassen ?

Kommentar skapad 2020-06-30 11:41 Svensk Handel
30 jun 2020 kl 11:41

Tack för frågorna. Skatten tas ut beroende på literstorlek. Under 7 liter innebär 30 öre i skatt och och över 7 liter 3 SEK. Priset 38 öre beror sedan på att det är moms på punktskatter (30 öre x 25 %). De vanliga plastbärkassarna får, med den nya skatten, ett prispåslag i handeln med 3,75 SEK. Givet ett tidigare snittpris på kassarna på c.a. 3 SEK, så blir ett nuvarande slutpris på c.a. 7 SEK.
Det finns exempel där priset på pappersbärkassar höjts samtidigt och det är i första hand drivet av ambitionerna att minska användningen av alla typer av kassar.

Kommentar skapad 2020-05-05 11:54
05 maj 2020 kl 11:54

Brukar alltid handla i egna kassar, men nu i karantän beställer jag mat på nätet och hämtar på ICAs lastbrygga. Ingen möjlighet att använda mina egna kassar nu alltså. Kännbart för en fattigpensionär!

Kommentar skapad 2020-04-27 06:11
27 apr 2020 kl 06:11

Plastpåseskatten är ett idiotiskt förslag!

Kommentar skapad 2020-04-06 10:58
06 apr 2020 kl 10:58

Kommer man fortfarande genomföra denna skatten? Hela världsekonomin har ju gått i stå? Om man förlorat jobbet och tar sig och sina slantar till butiken i coronatider, är det verkligen så smart att genomdriva denna skatten? Låter som politiskt självmord?

Kommentar skapad 2020-02-18 07:23
18 feb 2020 kl 07:23

Vilken rödgrönliberal röra. Detta är inget annat än genomtänkt symbolpolitik.

Vad ger detta för miljöeffekt? Nej, det har de inte räknat på...
Vad ger detta för klimateffekt? Nej, det har de inte heller räknat på...

Och ovanpå allt:
Plastpåseskatten gäller även plastpåsar gjorda av sockerrör eller av återvunnen plast.

Kommentar skapad 2020-02-16 11:59
16 feb 2020 kl 11:59

När införs plastpåseskatten?

Kommentar skapad 2020-02-25 11:21 Svensk Handel
25 feb 2020 kl 11:21

Själva lagstiftningen träder i kraft den 1 mars, men gäller då bara eventuellt registrerande som lagerhållare. Kravet på att ta ut skatt på kassar/påsar som sätts på den svenska marknaden gäller från den 1 maj.