Gamla kemiflaskor för att visualisera kemikalier

När kunderna frågar om farliga ämnen i varor

Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACH ska butiker kunna svara på frågor om kemiskt innehåll i varor som de säljer. Här, en checklista på hur du gör när du får frågor om kemikalier i varor från dina kunder. 

Lagen hänvisar till kandidatförteckningen, som är en lista över ämnen som kan medföra allvarliga effekter på
människors hälsa eller miljö. Listan växer och uppdateras hela tiden. När ett ämne finns med på listan ska butiken kunna svara på frågan om varan innehåller mer än 0,1 procent av ämnet.

Gör så här om du får frågor om kemikalier i varor:

1. Ta kundens kontaktuppgifter

Se till att du får kundens kontaktuppgifter, om du inte kan svara på frågan direkt.

2. Kontakta leverantören

Kontakta leverantören eller huvudkontoret. Berätta för dem att en kund har frågat om huruvida en vara
innehåller något ämne på kandidatförteckningen. Be dem kontrollera om något av ämnena förekommer i
produkten.

Säkerställ att leverantören hjälper dig att tolka och utvärdera informationen, så att du kan använda den när du talar med kunden. Det räcker alltså inte med att de skickar analysprotokoll, certifikat eller liknande. 

Om varan innehåller kemikalier

Om det skulle visa sig att varan innehåller ett ämne på kandidatförteckningen i en koncentration över 0,1 procent kan kunden behöva information om hur varan används på ett säkert sätt. Be leverantören eller huvudkontoret att i så fall även ta fram sådan information.

3. Kontakta kunden med ditt svar

När leverantören eller huvudkontoret har tagit fram ett svar, så kontaktar du kunden. Om leverantören eller
huvudkontoret istället själva svarar kunden, bör naturligtvis butiken också informeras.

Ni har 45 dagar på er att svara på kundens fråga.

Läs mer: Råd om farliga kemikalier i varor

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Ann Christiansson
Publicerad: 2019.06.01 Senast uppdaterad: 2020.11.16 Kategori: Hållbar handel

Skriv en kommentar