Butiksmiljö

Ny lag om hållbarhetsredovisning

Nya regler för redovisning av icke finansiell information, så kallad hållbarhetsrapportering träder i kraft den 1 december 2016. Ungefär 2000 företag berörs av rapporteringskravet.

Det är främst större företag, eller koncerner, med över 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning över 350 miljoner som ska rapportera. ”Företag av allmänt intresse” så som statliga bolag, börsnoterade företag, kreditinstitut och försäkringsföretag ska också rapportera, liksom företag med ”samhällsbärande verksamhet”, till exempel elbolag eller annan verksamhet inom infrastruktur och vård. Dotterbolag kan undantas om moderbolaget lämnar en rapport för koncernen.

Fler företag omfattas i Sverige

EU:s direktiv gäller egentligen en mindre krets företag (över 500 anställda), men den svenska regeringen går längre och har därför lagt ribban lägre, så att fler företag omfattas. Enligt regeringens promemoria uppskattar man antalet företag som ska redovisa till cirka 2 000.

Det finns inget hinder för mindre företag att börja rapportera. Fördelarna ligger i att få en fördjupad dialog med alla intressenter och förståelse för kommande utmaningar. Arbetet inleds med en grundlig analys av risker och möjligheter förknippade med etik, miljö och andra hållbarhetsfrågor.

Global Reporting Initiative

Lagen börjar tillämpas den 31 december 2016. Det innebär för de flesta företagen att rapportering enligt de nya kraven kommer att ske för första gången våren 2018.

Själva hållbarhetsrapporteringen kan ske på olika sätt. Bland handelsföretag har GRI, Global Reporting Initiative, blivit en vanlig metod. Det är samma system som statliga bolag som rapporterar använder. Rapporten ska lämnas tillsammans med företagets årsredovisning. Revisorerna ska inte granska själva rapporterna utan bara intyga att de finns med. I rapporten redogör företag för hur de arbetar med en rad hållbarhetsfrågor - miljöfrågor, sociala frågor, mångfald, jämställdhet, arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor.

Exempel på handelsföretag som redan idag hållbarhetsredovisar är till exempel Apoteket, Byggmax, Clas Olsson, H&M och Lindex. Rapporterna finns på företagens hemsidor.

Publicerad: 2016.02.16 Senast uppdaterad: 2016.11.09 Kategorier: Hållbar handel Nyheter, Lagar och regler, Hållbar handel

Skriv en kommentar