Informationsplikt om plastbärkassars miljöpåverkan

I Sverige råder informationsplikt om plastbärkassars miljöpåverkan för dig som tillhandahåller plastpåsar till dina kunder. I denna artikel får du koll på vad som gäller. 

1. Vad innebär detta för dig som handlare? 

Du måste:

  • informera om plastpåsars miljöpåverkan
  • informera om de miljömässiga fördelarna med att minska användningen av plastpåsar
  • informera om åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

Informationen till konsumenterna ska innehålla alla tre delar.

I dagsläget finns det inga bestämmelser kring hur du som handlare ska informera dina kunder, det vill säga om det måste ske vid kassan, i butiken eller med text på plastkassarna etc. Detta är alltså upp till varje handlare att själv avgöra.

Notera också mallar för skyltar som du kan nyttja i din butik längst ner.

Om du själv importerar plastkassar är du from 1 januari 2017 skyldig att rapportera förbrukning till Naturvårdsverket. 

2. Konkreta tips till dig som handlare

  • Uppmuntra kunder till att återanvända sina kassar. (I Storbritannien har handlare t ex infört att man får bonus varje gång man tar med sin egen kasse.)
  • Informera dina kunder om miljökonsekvenser av plastbärkassar. Ladda ner våra informationsskyltar, du hittar dem till höger.
  • Hitta ditt eget sätt att informera så effektivt som möjligt, vid din kassa, i sociala medier eller i nyhetsbrev till dina kunder.
  • Ta betalt för påsarna.
  • Anslut dig till initiativ som One Bag Habit.

3. Den nya svenska lagen – bakgrund

Regeringen har beslutat om en ny förordning om plastbärkassar som trädde i kraft 13 december 2016. Syftet med förordningen är att minska förbrukningen av plastbärkassar, minska nedskräpning samt att nå mer effektivt resursutnyttjande

Målen är att minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att tunna plastbärkassar inte överskrider:

  • 90 påsar per person och år senast den 31 december 2019 och
  • 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025

Förordningen omfattar alla plastbärkassar som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls (såväl tunna som tjocka påsar). Förordningen omfattar inte tunna plastbärkassar (tunnare än 15 mikrometer) och som behövs av hygienskäl eller som förpackning för livsmedel som säljs i lösvikt. Flergångskassar omfattas inte heller.

Svensk Handel har framfört till Naturvårdsverket att det blir mycket svårt för handeln att på ett trovärdigt sätt kunna hänvisa kunder till andra typer av bärkassar då det inte finns en neutral livscykelanalys gjord som beskriver fördelarna med olika typer av påsar i olika material utifrån svenska förhållanden.

För att underlätta för företag har Naturvårdverket tagit fram en vägledning om plastbärkassar.

Här hittar du hela förordningstexten.  

Rapporteringsskyldighet

Förordningen innebär också att den som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige måste rapportera antal tunna respektive tjocka plastbärkassar avsedda för den svenska marknaden.
Rapporteringsskyldigheten började gälla från och med den 1 januari 2017 och innebär att handelsföretag som själva köper in plastbärkassar till Sverige måste rapportera dessa till Naturvårdsverket.
Plastbärkassarna ska rapporteras i antal och uppdelat på tunna respektive tjocka plastbärkassar.

Läs mer om hur du ska rapportera

4. EU-beslutet – Bakgrund

EU vill minska förbrukningen av tunna plastbärkassar inom unionen då man anser att nuvarande förbrukningsnivå inom EU leder till stor nedskräpning och ineffektivt utnyttjande av resurser. Plastbärkassar med en väggtjocklek under 50 mikrometer (sk tunna plastbärkassar), är de påsar som utgör den största delen av det totala antalet plastbärkassar som förbrukas inom unionen.
Denna typ av påsar anses återanvändas mindre ofta än tjockare plastbärkassar och man anser därför att tunna plastbärkassar blir avfall snabbare.

2015 fattade EU därför beslutet att alla medlemsstater ska minska förbrukningen av plastbärkassar. Målet är att skapa en bättre miljö och att effektivisera resursanvändningen.

Därför har EU beslutat att målet är att varje person ska högst förbruka 90 tunna plastpåsar per person och år till 2020. Till och med 2025 är målet är minska förbrukningen ytterligare, till 40 påsar per person och år. I Sverige använder vi varje år uppemot 1,3 miljarder plastbärkassar. Det innebär att en genomsnittlig svensk förbrukar ca 198 påsar per person och år.

Sverige har valt att även vilja minska förbrukning av tjocka plastbärkassar, dvs påsar över 50 my, och har därför inkluderat dem i den svenska förordningen.

För att vi ska lyckas nå dessa mål krävs en beteendeförändring hos oss alla. Handeln har här en viktig roll att spela och kan bidra till att motverka en onödig konsumtion av plastbärkassar.

Informationsmaterial till butiken

Här kan du hämta de PDFr som är lämpliga för din verksamhet.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Ann Christiansson
Publicerad: 2017.05.24 Senast uppdaterad: 2018.12.17 Kategori: Hållbar handel 24

Skriv en kommentar

Kommentarer (24)

Kommentar skapad 2019-10-23 17:50
23 okt 2019 kl 17:50

Jag vet inga som är så lättlurade som det svenska folket. De tror på all propaganda som SVT och SR vräker ut. Att kräva upp till 7 kr för en vanlig plastkasse är en oförskämdhet utan dess like. Vi köpte idag en ekologisk kasse i Spanien som varar i flera år. Den kostar motsvarande 6,44SEK.

Kommentar skapad 2018-06-01 12:51
01 jun 2018 kl 12:51

Och så vissde det sig att plastkassar var bättre för miljön än påvekan av tillverkningen av pappersdito förutsatt att plastkassen används mer än en gång. Allt detta miljö tycks vara mer tyckande än vetenskapliga fakta. Säg miljö och allt sväljs med hull och hår

Kommentar skapad 2018-04-26 21:25
26 apr 2018 kl 21:25

Jag har absolut inget emot att betala för kassen, det är bra miljötänk, men när man som Elgiganten tar två kronor för en påse i storlek med ett C5 kuvert ?? Löjligt och rent dumt

Kommentar skapad 2018-03-10 13:39
10 mar 2018 kl 13:39

Bra initiativ men det faller platt pga handlarnas girighet, Fick frågan idag om jag ville köpa en påse ja sa jag om den är i papper nä det har bi inte, detta tyder enligt mig på att man är mest intresserad av pengarna.

Kommentar skapad 2018-01-17 21:36
17 jan 2018 kl 21:36

Mycket bra. Nu behöver vi bara en liknande lag om information om att all konsumtion påverkar miljön. "Behöver du verkligen den här varan? Alla varor påverkar miljön, från att de tillverkas till att de kasseras. För miljöns skull behöver vi minska konsumtionen. * Köp bara varor du verkligen behöver." Osv. Då behöver vi också förbjuda all reklam som inriktar sig på att öka varukonsumtionen. Mindre försäljning, färre plastpåsar att bära hem prylarna i! Två flugor i en smäll!

Kommentar skapad 2017-12-19 08:34
19 dec 2017 kl 08:34

Om man nu ska börja ta betalt för påsar i handeln för att minska miljöpåverkan, så tycker jag som konsument att handeln kanske skulle fundera på hur de kan bidra. Påsar i papper ger åtminstone kunden en känsla av miljötänk och att affären också försöker bidra (inte bara skinna konsumenten på 2 kr för en liten minimal platspåse). Varför har inte alla butiker papperspåsar? Hur kan en butik motivera att försöka ta 2kr för en minimal påse där de bara rymmer en DVDskiva. Detta gör att man vill inte handla i butik, detta driver på ökningen av Näthandel.

Kommentar skapad 2017-12-11 19:20
11 dec 2017 kl 19:20

Hur har det gått med följsamheten i handeln av
Nya lagen?

Kommentar skapad 2017-09-17 14:46
17 sep 2017 kl 14:46

Hej! Jag är slutkonsument och undrar över varför man inte förbjuder plastpåsen helt och hållet? Det finns ju papperspåsar. Gynna de som endast har papperspåsar. Eller varför inte erbjuda en tygpåse till ett billigt pris för återanvändning det kan ju även finnas reklam på den som är en bra marknadsföring.

Kommentar skapad 2017-08-20 17:24
20 aug 2017 kl 17:24

Jag är lite nyfiken på övrig hantering av butikernas tunna plastpåsar kommer att påverkas av detta. Varför är det konsumenterna som ska straffas genom att behöva betala för påsarna? Om jag handlar kläder så tycker jag att det är en självklarhet att jag inte ska behöva betala för transporten av denna affärs kläder och hem, det är dessutom Reklam på påsen för just den affären som jag handlat i, alltså borde jag få den gratis. Hur är skyldigheterna för affärerna som oftast alltid får sina enskilda plagg förpackade just i en tunn plastpåse? dvs. varje plagg som packas upp har tillverkats, vikts, märkta med prislapp (med en plastplugg oftast) och sedan förpackas plagget i en plastpåse. Är det inte bättre att förpacka dem i något annat? En bättre lösning borde åstadkommas. Annars kommer bara näthandeln att öka, och där kommer alla kläder i plastpåsar.

Kommentar skapad 2017-08-15 15:24
15 aug 2017 kl 15:24

Hej,
finns någon längre information kring det här på engelska som vi kan ta del av?

Kommentar skapad 2017-08-12 11:42
12 aug 2017 kl 11:42

Hej. Jag hade uppskattat om det på informationsskylten från er även hade stått vad påsarna kostar. Det skulle givetvis vara frivilligt att använda den, men det skulle se snyggare ut och vara mer praktiskt.

Kommentar skapad 2017-08-14 09:29 Svensk Handel
14 aug 2017 kl 09:29

Hej!
Som handlare finns det ingen skyldighet att ta betalt för påsarna, det är upp till var och en. Svensk Handels skylt är utformad för att hjälpa handlarna att leva upp till informationsskyldigheten. Den skylten vi tillhandahåller är framtagen för att fungera för så många som möjligt därför står inte någon information om kostnad på påsar eller liknande på skylten. Vi kan tyvärr heller inte ta fram en sån variant. Kanske kan ni informera om det på annat sätt i er butik?
Vänliga hälsningar, Martina på Svensk Handel

Kommentar skapad 2017-07-17 10:42
17 jul 2017 kl 10:42

Hejsan. Jag är, tillsammans med min hustru, bosatt på en grekisk ö. Vi har noterat det otroliga slöseriet med plastkassar i afäärerna. Vi har en tanke att försöka öppna ögonen på framför allt öns politiker i syfte att få igång någon form av miljömedvetenhet. Därför undra vi om det finns något program aom kan föredras för ex.vis politiker. Eller ett program som kan påbörjas i småskolan för att fortsätta genom ären så länge ett barn går i skolan. Vore tacksam för tips och råd.

Kommentar skapad 2017-07-17 14:06 Svensk Handel
17 jul 2017 kl 14:06

Hej!
Kul att ni vill bidra till att sprida informationen även i Grekland. Alla medlemsstater i EU jobbar just nu med upplysningskampanjer om de negativa miljöeffekterna av förbrukning av tunna plastbärkassar.
Naturvårdsverket har av Sveriges regering fått i uppdrag om att informera allmänheten, vilket kompletterar det informationskrav som aktörerna fått gentemot sina kunder. På Naturvårdsverket hemsida har de listat ett antal argument som individer och butiker kan använda sig av. Dessa kan ni finna på följande länk:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/plastbarkassar/Informera-konsumenter-om-miljopaverkan/Argumentsamling/
Naturvårdsverket har anlitat ”Håll Sverige rent” även ta fram material med information i ärendet, vilket kommer presenteras under hösten 2017.
Hälsningar/ Mattias, Svensk Handel

Kommentar skapad 2017-07-07 14:13
07 jul 2017 kl 14:13

Hej!
Om man tar betalt för påsarna, slipper man då undan att informera kunden om miljöpåverkan?

Mvh Alice

Kommentar skapad 2017-07-10 11:27 Svensk Handel
10 jul 2017 kl 11:27

Hej, Informationsskyldigheten gäller oavsett om man tar betalt eller ej för plastpåsarna. Däremot säger lagen att alla som tillhandahåller plastpåsar till konsumenter för att de ska kunna bära hem varor i ska informera om plastpåsars miljöpåverkan. Men det finns i dagsläget inget krav på att ta betalt. Ladda gärna ner det informationsmaterial som finns på vår hemsida. Hälsning Ann, Svensk Handel

Kommentar skapad 2017-07-05 13:36
05 jul 2017 kl 13:36

Hej jag är slutkonsument och blir förvånad över hur många det är inom småbutiker som är helt frågande inför den nya bestämmelsen. Jag jobbar i Rinkeby Tensta och ingen som jag fråga ( senast idag hos en försäljare i stinsens köpcentrum har en aning om vad jag pratar om. 🙄 Jag håller tummarna för att informationen förbättras och att denna efterlängtade regel får hög genomslagskraft ( ex som det blev m rökning) lycka till/Anette

Kommentar skapad 2017-07-13 10:39 Svensk Handel
13 jul 2017 kl 10:39

Jättekul att du är engagerad i frågan. Ja, det kan ta ett tag innan informationen når ut till alla som berörs av den nya lagstiftningen – speciellt mindre butiker. Det vill säga att alla aktörer (butiker, restauranger, torghandel med flera) som tillhandahåller plastbärkassar mot konsument har fått en informationsskyldighet.

Svensk Handel försöker dra sitt strå till stacken och nå ut med information till våra 11 000 medlemmar. Sedan finns det ytterligare tusentals som är aktiva inom handeln, men som kanske inte är med i någon organisation!

Naturvårdsverket har uppdragit åt Håll Sverige Rent att genomföra informationskampanjer riktat mot allmänheten. De kommer sätta igång nu under sommaren/hösten så detta kan nog också hjälpa till att öka medvetenheten. Vi är ju alla konsumenter!
Vänlig hälsning, Ann

Kommentar skapad 2017-06-26 18:38
26 jun 2017 kl 18:38

Hej, räcker det med att jag sätter upp de skyltarna ni har här för ner laddning?
eller är det någon annan info som jag ska ge mina kunder ...?

Kommentar skapad 2017-07-13 10:51 Svensk Handel
13 jul 2017 kl 10:51

Hej,
I dagsläget är det bara informationsskyldigheten som gäller för butiker inom handeln. Svensk Handel har utformat informationsmaterialet utifrån de krav som åläggs butiker att informera konsumenter kring.
Svensk Handel rekommenderar även medlemmar som vill att börja ta betalt för sina påsar samt ställa om till bärkassar som är återvinningsbara och tillverkade av återvunnet eller förnybart material.

Vänlig hälsning, Ann

Kommentar skapad 2017-06-23 11:44
23 jun 2017 kl 11:44

Nu tar alla butiker betalt för minsta plastpåse. Köper man tex kläder/underkläder så måste man kanske köpa en påse för det är ev ett spontanköp. Detta medför att butikerna får större intäkter eftersom plastpåsarna tidigare delades ut gratis och inköpspriset är säkert detsamma. Jag tycker att handeln borde betala till miljörörelsen vad de får in extra på plastpåseförsäljningen. Det är ju inte handeln som ska vinna på att plastpåsar är miljöfarliga.

Kommentar skapad 2017-07-13 10:55 Svensk Handel
13 jul 2017 kl 10:55

Hej,
Alla som tillhandahåller plastbärkassar i Sverige omfattas av en skyldighet att informera om plastpåsarnas dåliga inverkan på miljön. Vissa tar även betalt, men inte alla. Ni är tankemässigt inne på att de intäkter som handeln får när de börjar ta betalt skall gå till välgörande ändamål. Vi har några medlemmar som tagit ett sådant initiativ, läs gärna mer på onebaghabit.se.

Vänlig hälsning, Ann

Kommentar skapad 2017-06-26 00:56
26 jun 2017 kl 00:56

Verkligen!!! Det vore intressant att få ett svar. Handlarna måste ju jubla över detta beslut.

Kommentar skapad 2017-06-20 08:18
20 jun 2017 kl 08:18

Hej. Jag skulle vilja ha informationstexterna på engelska också, kan ni fixa det? Även andra språk, i synnerhet minoritetsspråk och arabiska vore ju också önskvärt.

Kommentar skapad 2017-07-13 10:56 Svensk Handel
13 jul 2017 kl 10:56

Hej,
Tack för bra synpunkter. Svensk Handel avser att ta fram informationsskyltar på engelska. Du hittar dem på Svensk Handels hemsida framöver.

Vänlig hälsning, Ann

Kommentar skapad 2017-06-07 14:57
07 jun 2017 kl 14:57

Hej! Min mamma äger en liten restaurang/takeaway, gäller det här även för dom?

Kommentar skapad 2017-06-08 10:34 Svensk Handel
08 jun 2017 kl 10:34

Hejsan,
Ja, restauranger omfattas. Lagen gäller alla aktörer som tillhandahåller plastpåsar till konsumenter.
Med vänlig hälsning Helene
hem "varor" i.

Kommentar skapad 2017-06-07 11:21
07 jun 2017 kl 11:21

Jag hade önskat att vi i handeln var tvungna att ta betalt för påsarna. (jobbar i leksaksaffär o använder mycket småpåsar som egentligen inte kan användas till annat). Då hade kunden ej tagit illa upp och de hade blivit duktigare på att ta med sig egen påse. Se bara i mataffären hur många tar inte med sig egen påse dit.

Kommentar skapad 2017-07-13 10:58 Svensk Handel
13 jul 2017 kl 10:58

Hej,
I dagsläget är det informationsskyldigheten som gäller men det är inget som hindrar att man börjar ta betalt för sina påsar. Det ger en tydlig signal till konsument. Svensk Handel rekommenderar medlemmar som vill ta ytterligare steg att börja ta betalt för sina påsar samt ställa om till bärkassar som är återvinningsbara och tillverkade av återvunnet eller förnybart material.

Flera butiker har börjat ta betalt för sina påsar, t ex initiativet ”One bag habit”. De har även valt att överskottspengarna ska gå till olika hållbarhetsprojekt.

Vänlig hälsning, Ann

Kommentar skapad 2017-06-01 16:03
01 jun 2017 kl 16:03

Jag som företagare i servicehandeln, vad bör jag tänka på?
E d lag på att man måste ta betalat för plastpåsar?
Mvh
Bahareh Shaterian

Kommentar skapad 2017-06-02 10:08 Svensk Handel
02 jun 2017 kl 10:08

Hejsan, Enligt lag måste du informera om platspåsars miljöpåverkan men du måste inte ta betalt för plastpåsarna. Ladda gärna ner det informationsmaterial som finns på denna sida. mvh Helene