Kläder: Apropå modeskatten

Remissvar till utredningen om skatt på kläder och skor

Den 2 oktober var sista dagen för att lämna in remissvar på utredningen SOU 2020:20 Skatt på modet. På regeringen.se kan du se remitterade instansers remissvar, dock ej sådana som inte fanns med på den ursprungliga sändlistan. Därför presenterar vi dessa yttranden här. 

Finansdepartementet hade ursprungligen ställt samman en remissändlista med olika myndigheter, organisationer och företag som man önskade svar från. Se dessa remissvar på regeringen.se >

Då sändlistan var ofullständig och intresset för att svara från intressenter och aktörer var mycket stort så har ytterligare remissvar skickats in. Dessa återfinns dock inte på regeringens hemsida då dessa inte ingick i den ursprungliga sändlistan, varför Svensk Handel presenterar ett urval av dessa här: 

Övriga remissvar:

Magnus Nikkarinen
Publicerad: 2020.10.07 Senast uppdaterad: 2020.10.07

Skriv en kommentar