Hushållsmaskiner, dator m m

Så mycket dyrare blir mobilen och tvättmaskinen

Regeringen vill införa en skatt som innebär att nästan alla elektronik kommer att beskattas och därmed bli dyrare. Svensk Handel anser att kemikalieskatten skulle innebära marginell miljönytta, färre jobb och snedvriden konkurrens.

 – Ambitionen att minska användandet av miljöfarliga ämnen är god, men här missar man målet. Skatten kommer bara leda till ökad e-handel från utlandet där samma krav inte ställs. Det vore bättre att förbjuda ämnena på EU-nivå, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Om skatten införs blir följden att elektronikprodukter blir upp till 400 kronor dyrare*. Regeringen kallar skatten för en miljöskatt men då produkterna bara beskattas i Sverige leder det inte till någon förändring i produkterna som produceras globalt. Svensk Handel anser att kemikalieskatten inte ger bättre miljö – men färre jobb. 

Svensk Handel och branschföreningarna EHL och Elektronikbranschen föreslår istället att farliga kemikalier ska förbjudas för att skapa en långsiktig och hållbar förändring.

*Prisökningen är en indikation, inklusive moms. Det är upp till varje aktör att självständigt bestämma slutpris. 

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Ann Christiansson
Publicerad: 2016.08.29 Senast uppdaterad: 2016.08.29 Kategori: Hållbar handel

Skriv en kommentar